Altruin barlangja Hathor planetáris meditáció Tom Kenyon-on keresztül -2022.május 15.

Altruin barlangja
Hathor planetáris meditáció
Tom Kenyon-on keresztül –
2022.május 15.

 

A kőbarlang belseje. A kivezető utat pára és köd takarja.

A kőbarlang belseje. A kivezető utat pára és köd takarja. / the stone cave inside. out way with spooky mist and fog


Ti és a Föld, a hozzátartozó minden érző lénnyel együtt, tömeges átalakulásokon mentek keresztül.

Világosan látható, hogy beléptetek a hatodik tömeges kipusztulás idejébe. A holocén korszak viszonylagos stabilitása utat engedett az antropocén korszaknak (antropocén: ember által előidézett változások az ökoszisztémában).

Az ökoszisztéma növekvő instabilitása továbbra is generálni fog abnormális időjárásmintákat. A fokozódó globális felmelegedés pedig túlzott nyomás alá fogja helyezni a teljes biológiai életet. Valóban, ezzel magát az életet alátámasztó növényi életformák hatalmas és komplex hálózatait éri és fogja érni továbbra is stressz, egészen a töréspontig. Ez nyilvánvalóan baljós hatással lesz a mezőgazdaságra. A növényeket érő stressz azonban nem csak azokat a növényi formákat érinti, melyeket ti fogyasztotok, vagy melyekkel a jószágokat etetitek, hanem más földi és vízi növényeket is, melyek nélkülözhetetlenek a legtöbb állatfaj túléléséhez.

A bolygó életformái már elszenvedtek más kipusztulási eseményeket is korábban, ám ebben az esetben ehhez az emberi aktivitás járul hozzá.

Csak hogy világosak legyünk, a tömeges kipusztulás alatt nem az összes életforma megsemmisülését értjük. Arra a magas valószínűségre utalunk inkább vele, hogy az minden fajra hátrányos hatással lesz, belőlük számos (de nem mind) ki is hal.

Bolygótok valószínűsíthető idővonalát nézve a mi perspektívánkból, azt jelezzük előre, hogy az emberiség, mint egész, túléli, de elkerülhetetlen lesz rengeteg emberi élet elvesztése (hacsak a nemzetközi összefogás csodaként fel nem bukkan, gyors és hatékony formában).

A magasabb dimenziók álláspontjából, és természetesen saját elfogultságunkból adódóan fénylényekként, az emberi élet célja nem a biológiai túlélés. Az emberi élet sokkal inkább arra való, hogy egyedülálló szerepet töltsön be a multiverzumban a gyors ütemű spirituális fejlődéshez, az idő és tér célkeresztjében tapasztalva, ami által a kozmosz dinamikus köráramlását lehet közvetlenül érzékelni. Az állandó változásnak ez a hiper [túlzóan felfokozott – ford.] állapota a kozmoszban, nem egyéb, mint az energia örök átalakulása fénnyé, majd anyaggá, és ugyanígy vissza, mint egy végtelen Mobius szalag, ami visszatér önmagába, hasonlóan a saját farkába harapó kígyóhoz.

A távolból bámulatos szemlélni a létezésnek e táncát. De ha a közepében vagytok, az egészen más helyzet – bizony elég megterhelő, hacsak meg nem tanultátok, miként tartózkodjatok olyan tudatállapotban, amely minden jelenségen felülemelkedik.

Roppant nyomás nehezedik a testet öltött lényekre (különösen most). S bár ez a metafóra szinte klisének tűnik, mégis hiteles. Az emberi lény igencsak hasonló egy széndarabhoz. S úgy, ahogy a szén esetében is, amikor nyomást fejtenek ki az emberi pszichére, az vagy összetörik, vagy gyémánttá alakul át.

Ahogy mélyebbre hatoltok a 21. században, annak minden kísérő technológiai fejlődésével együtt, egyúttal szembesülnötök is kell a hatodik tömeges kipusztulás növekvő bizonyítékaival.

Milyen furcsa és milyen ironikus!

Minden bizonnyal lehetséges (és akár valószínűsíthető is), hogy nagyon kreatív egyének, valamint gondolkodásmód-törzsek csoportjai (hasonló nézőpontokkal és szenvedélyekkel rendelkező személyek csoportjai) létre fognak hozni újfajta technológiákat, melyek segítségével mérsékelhető lesz a hatodik tömeges kipusztulás számos súlyos hatása. Gyakorlati álláspontból ez az, amire szükség van. Ezt látjuk meglepő módokon kibontakozni, ahogy az emberiség ráébred egzisztenciális dilemmájára.

Ezen idők az emberi történelemben, bár szörnyű nehézségekkel terheltek, mégsem kell, hogy az emberi történelem végét jelentsék, hanem inkább bevezethetik a kreativitás és kooperáció reneszánszát, ahogy az emberiség felnő az alkalomhoz és szemtől-szembe kerül a kihívásokkal. Valóban, önmaga ellenére, az emberiség, nyomás alatt, óriási kreativitás és alkalmazkodókészség tartalékkal bír.

A kényszerhelyzetek közepette való virágzás egyik kulcsa mind a külső tudatosítás (ami körülöttetek zajlik), mind a belső tudatosítás (mindaz, amit a tudatotokban hordoztok – vagyis gondolati teremtésminták, érzelmi minták, melyeket önmagatokban hoztok létre, s ahogy azokat a “külső környezetre” rávetítitek) növelésének művészete. A külső környezet szavakat idézőjelbe tettük, mivel a mi nézőpontunkból nincs belső kontra külső. Az észlelt külső valóságotok valójában egyfajta kivetítés, valamint az energia-fény-anyag varázslatos látványvilága, amely saját tudatotok legmélyebb szintjeiről ered.

Most…

Számtalan módja van az ébertudatúság fokozásának. A megnövelt (külső és belső) tudatossággal pedig nagyszerű dolgokat vagytok képesek elérni.

Korábban többféle eszközt nyújtottunk a belső tudatosság számos fajtájának eléréséhez. Látogassatok el az Archívumba, ahol ezekről olvashattok. Az ott található anyagok közül több a hang használatát is magába foglalja – hiszen mi hangművesek vagyunk, akik hangot és rezgést használunk a pozitív eredményekre való ráhatás céljából.

Ebben az üzenetben egy új hangmeditációt osztunk meg, a fokozottabb belső tudatosság eléréséhez, miközben energetikai helyreállítást is nyújtunk finom fény-energia áramlása által. A hangmeditációnak az Altruin barlangja címet adtuk, ami egyfajta poén: “All-True-In” [angol nyelven működik, mivel kiejtésben nagy a hasonlóság, jelentése pedig magyarul: “minden igazság belül” – ford.].

A hang-tér csupán 11 perc hosszú, ám e rövid idő alatt is képes mélyrehatóan módosítani tudatotokat, valamint megnyitni előttetek a varázslatos transzformációk végtelen világát.

Néhány elem fontolóra veendő, amikor az Altruin barlangját alkalmazzátok.

A hang-tér egy forgó akusztikus örvény, amely módosítani fogja tudatotokat, amennyiben ellazult figyelemmel összpontosítotok magukra a hangokra. Amikor elkalandoznak a gondolataitok, csak egyszerűen és gyengéden hozzátok vissza a fókuszotokat a hangminták folyamatosan változó szerkezetére.

A gyógyulás és transzformáció mélyebb szintje is elérhető, ha úgy hallgatjátok a hangokat, hogy közben Altruin barlangjában pihentek, melyet elmétek képzelőerejének tartományában hoztok létre.

Képzeljétek el és érezzétek, hogy egy györnyörű, tágas barlangban vagytok. A falak lapis lazuliból vannak, mély sötétkék színűek. Véges-végig a falakban, mennyezetben és a talajban számtalan drágakő, féldrágakő, valamint kívánságokat teljesítő ékkő van beágyazva. Az ilyenfajta kívánságokat teljesítő ékkövek sehol sem találhatók a 3D-s valóságotokban, ezek a fény finomtartományaiban lakoznak. A kívánságokat teljesítő ékkő kifejezéssel nem arra utalunk, hogy evilági kívánságokat teljesítenek. Sokkal inkább azt, hogy a kisugárzásuk a magasabb tulajdonságaitokat és minőségeiteket hozzák elő. Természeteteknek ezen magasabb aspektusai azok, melyek saját javatokra, és minden létező javára előhozandók, beleértve ebbe a hatalmas létezőt – Gaia istennőt is – ki most a ti segítségeteket igényli, ugyanúgy, ahogy nektek is szükségetek van az ő segítségére, hogy túléljetek és gyarapodjatok.

Ezeknek a drága- és féldrágaköveknek, ékköveknek mindegyike egy tőletek eltérő idővonalról származik. Egy igen távoli jövő Földjéről valók, ahol a Föld már keresztülment a nagy válságon, ökológiája meggyógyult, és az ásványi birodalom új rezgésvalóságának segítségével felépült.

Amikor figyelmeteket a hangokra összpontosítjátok, azokkal egyfajta egyesülésben, és ellazultok a barlang önmagatok által létrehozott érzékelő tapasztalásában, azzal a finomenergia erőteljes transzformációs terébe léptek be. A barlang lapis lazuli falaiba ágyazott ásványok spontán módon, bármiféle erőfeszítés nélkül részetekről, felétek vetítik rendkívüli gyógyító és átalakító hatású erejüket.

Oldozzátok fel magatokat a mohó erőlködés állapota alól. Ne próbálkozzatok bármit is elérni. Ne próbáljátok irányítani a finomenergiákat, melyek a fénybirodalmakból áramlanak felétek. Hadd érkezzenek önszántukból. Adjátok át magatokat az ellazult kíváncsiság gyermeki ártatlanságának.

Altruin barlangja egyfajta multidimenziós oázisként szolgál a helyreállításhoz, valamint szentélyként a magasrezgésű energiák befogadásához. A barlangból sugárzó energiák képesek benneteket felélénkíteni fizikai, mentális, érzelmi és spirituális szinteken. Pihenjetek meg a barlangban, bármikor, amikor mély helyreállítás és varázslatos transzformáció szükségét érzitek.

Kollektív szívünk és elménk legmélyebb teréből küldünk nektek – jelenleg földhöz kötött testvéreinknek – egy ezerarcú drágakövet tiszta, fehér ragyogó fényből. E drágakő nem más, mint a veleszületett tiszta ébertudat, amely, bár gyakran elrejtőzik amikor mohó erőlködésből keresik, mindig jelen van minden lény szívében/elméjében, az egész multiverzumban.

Itt az ideje az ébredésnek, s hogy magatokhoz öleljétek a rendkívüli lehetőségeket a bolygón, ahogy a nagy Gaia istennő új rezgésvalóságba vált át. Szolgáljon Altruin barlangja igaz szentélyként számotokra.

A Hathorok
2022. május 15.
Orcas-sziget

Gondolatok és észrevételek

A hangmeditáció igen váratlan módon jött létre. Hathor mentoraim szóltak, éjfél körül, hogy szeretnék, ha bemennék a stúdióba és felvenném az Altruin barlangja hangkódokat.

Éppen akkor egy nagy geomagnetikus vihar közepén voltunk, amit egy napkitörés (koronakidobódás) váltott ki. Beállítottam a felvételhez mindent, és csipkelődtem velük, hogy napvihar közepén technikai kihívások adódhatnak. Rögtön visszacsipkelődtek, hogy nem lesznek technikai gondok, és hogy nem kell óvatoskodni a napkitörések, koronakidobódások vagy geomágneses viharok miatt. Úgy folytatták, hogy “az egyetlen dolog, ami ijedtségre adhat okot ilyen kozmikus események miatt az, ha valaki megkísérel ellenállni a tudat radikális kitágításának.”

Meglepő módon, semmi technikai probléma nem adódott a felvétellel, a folytatódó napvihar ellenére sem.

Amióta megkaptam a hangmeditációt, Judi és én számos alkalommal dolgoztunk vele, többféle körülmények között (ez alatt a saját érzelmi viharainkat értem). Van is néhány javaslatom.

Három elsődleges elem hatására működik a meditáció.

Az első elem maguk a hangkódok, melyek körbeforgó akusztikus örvényt hoznak létre. Ez már magában is tudatmódosító hatású, és természetesen a hangok hallgathatók csak önmagukban is, melynek hatására interdimenziós utazás tehető. Valóban, ezt a tonális mátrixot én magam is úgy érzékeltem, hogy fokozottan előmozdítja a pszichonavigációt … sőt mi több, kivételes módon.

A második elem, mely hatására a meditáció működik, a fénylő barlang létrehozása saját tudatod képzeletének birodalmában.

A Hathorok igen világosan megadták a barlang tulajdonságait. Tágasnak kell lennie, saját preferenciádnak megfelelően. A barlang falai lapis lazuliból vannak, színük mélykék… a sztratoszféra színéhez hasonló, azon túl, ahol az atmoszféra találkozik az űr mélyével. A barlang falaiba sziporkázó drágakövek és ékkövek vannak ágyazva, melyek fényt és hangot sugároznak magukból. Ezek a drágakövek és ékkövek jelenlegi Földünktől eltérő idővonalról származnak. Egy igen távoli jövőből valók, ahol a Föld már keresztülment a mostani zűrzavarokon és válságon, és ökoszisztémája meggyógyult. Ebben az új rezgésvalóságban, a Föld ásványbirodalma új életre kelt, s így új drágakövek és ékkövek jelentek meg bolygónkon. Ezek figyelemreméltó gyógyító és helyreállító képességekkel bírnak. Ez mind hozzáférhetővé válik számodra, amikor belépsz a barlangba és ott megpihensz.

Abból adódóan, hogy Altruin barlangja a képzelet világában él, olyan kényelmessé teheted, ahogy szeretnéd. Ha túl kicsi, tedd tágasabbá. Ha túl nagy számodra, tedd kisebbé. És ha a barlangban a talaj túl kemény, tedd puhábbá, vagy akár azt is elképzelheted, hogy lebegsz fölötte.

Miután mostanra sokszor elvégeztem a meditációt, úgy gondolom, hogy a Hathorok egyik megjegyzése különös fontossággal bír.

“Oldozzátok fel magatokat a mohó erőlködés állapota alól. Ne próbálkozzatok bármit is elérni. Ne próbáljátok irányítani a finomernergiákat, melyek a fénybirodalmakból áramlanak felétek. Hadd érkezzenek önszántukból. Adjátok át magatokat az ellazult kíváncsiság gyermeki ártatlanságának.”

Tényleg segít, ha csak egyszerűen ellazulunk a barlang belsejében, és nem próbálkozunk bármit is elérni. Más szavakkal, ne babrálj a fénysugarakkal, vagy ne próbáld azokat a testedbe irányítani, oda ahova szerinted menniük kéne… vagy ne próbálj semmilyen módon hatni rájuk. Csak hagyd őket, és légy kíváncsi.

A Hathorok a kívánságot teljesítő ékkő kifejezést is használták, ami egyes olvasók számára új lehet. Olyan drágakövek bizonyos fajtáira való utalás ez, melyeknek természete fokozottan metafizikai, és nem találhatók meg a létezés földi síkján. A fény legfinomabb tartományaiban lakoznak, és a tiszta tudat kifejeződései. Nem evilági kívánságokat teljesítenek. Sokkal inkább saját természeted emelkedett aspektusait villanyozzák fel, és pozitív tulajdonságaidat segítik kifejeződésre, mind saját javadra, mind más létezők javára. Valójában nincs semmi tennivaló a kívánságot teljesítő ékkövek kisugárzásaival. Azok beáramlanak a testedbe és elmédbe, csakúgy, mint a többi jótékony emanáció, amely a lapis lazuli barlangból árad feléd.

A harmadik s egyben végső elem, amitől a meditáció igazán hatékony lesz, hogy a hangkódokat a testeddel is hallgatod, nem csupán a füleddel. Ez egyszerűen azt jelenti, hogy hagyod, hogy érezd a barlangból áradó energia-kisugárzásokat, azt, ahogy azok körbevonják és átjárják a tested. Amikor a gondolataid elkalandoznak, egyszerűen hozd vissza a figyelmedet a testedhez és lazulj el a kilégzésekkor. Ha olyan vagy, mint én, akkor sokszor elkalandoznak a gondolataid. Ez nem probléma, addig amíg gyengéden visszahozod a figyelmed a feladathoz – ami az ellazulás a hangkódok rezgésenergiáiban, valamint, hogy engeded, hogy körbevonják és átjárják tested-elméd.

Mindhárom elem kívánatos, ha arra használnád a meditációt, amihez a Hathorok elsődlegesen létrehozták – hogy segítsen abban, hogy rezgésileg felzárkózz mindahhoz, amit megkövetelnek tőled, mialatt a Föld a folyamatos transzformációjában vonaglik. A vonaglás metafóráját választottam, mert így vedli le bőrét a kígyó is. És pont ilyen, amit a Föld többféle látószögből tenni látszik. A probléma az, hogy ha a régi valósággal (a régi bőrrel) azonosulunk, nem pedig az új rezgésvalóságokkal (új bőr), akkor sokkal nagyobb nyomás és feszülés alatt leszünk… bár az igazat megvallva, még nem világos sokunk számára, mik is lesznek ezek az új rezgésvalóságok.

Jézus beszélt az új rezgésenergiák témájáról az egyik példabeszédében, ahol azt mondta, hogy nem lehet új bort régi tömlőbe önteni.

A régi tömlő (testünk fizikai valósága) nincs felkészülve rá, hogy a bolygónkra beözönlő új kozmikus energiák intenzív áramlását elbírja. Sokan közülünk recsegnek-ropognak a “túl sokat és túl gyorsan” kényszere alatt.

Ez a meditáció, igazság szerint, egy mód arra, hogy a magasabb tudat fénytartományaiból érkező, seregnyi jótékony és életfokozó energiával lásd el magad. Egyfajta rezgés-oázis ez, melyben újra és újra elidőzhetsz, amikor mély helyreállításra van igényed.

Azok, akik ismerik a többi felvételeimet, felismerhetik az Altruin barlangjánál alkalmazott alapzenét Az Aethos CD-ről. Az Athos egy kollektív név, amit a Hathorok spirituális tanítói viselnek, akik nonduális hangkódokat sugároznak. Míg a zúgó hang szintetizátorra emlékeztethet, valójában több, évekkel ezelőtt közvetített A ethos hangrezgés darabot rétegeztem egymásra. Ilyen formában, semmilyen elektronikus hangszert nem használtam az Altruin barlangjához.

Erőteljesen javasolt, hogy sztereó fej- vagy fülhallgatót használj a hangmeditáció hallgatásához. A számítógép és mobiltelefon hangszórók egyszerűen nem alkalmasak a feladatra. A hangkódok a fénysugárzáshoz különböző térbeli észleléssel lettek elhelyezve. Ez a sztereó elválasztás nagyban fogja segíteni a tapasztalásodat a barlangban. Csak úgy lehet hallani ezt külön, ha teljes sztereó elválasztással hallgatod a felvételt. Ezért javaslom erősen sztereó fej- vagy fülhallgató használatát.

Rendkívül fontos az is, hogy ne hallgasd a hangmeditációt figyelmet igénylő helyzetekben, mint például autóvezetés közben. Ezt nem felszínesen mondom. A befogadókészséged szintjétől függően, egy érzékelési Einstein-Rosen híd (vagyis féreglyuk) jelenhet meg, te pedig egy másik érzékelt világban találhatod magad…nem igazán jó dolog ez, vezetés közben!

Ha úgy döntesz, hogy tetszik annyira a hangmeditáció, hogy gyakran hallgasd, kérünk, töltsd le a készülékedre, ne hagyatkozz a mi szerverünkre.

Természetesen nem vagy lekorlátozva a felvett hangmeditáció 11 perces hosszára. Ha szeretnéd hosszabb ideig végezni, nyomd be az ismétlés gombot. Én személy szerint jobban szeretem a hosszabb időtartamú felfedező utakat, így létrehoztam egy hosszabb változatot is, amelyről alább olvashatsz. De az ismétlést is megnyomhatod.

A mennyei szangha

A mennyei szangha egy nem lokalizált tudatossági kísérlet, amin keresztül koherens életigenlő energiákat küldhetsz a Földnek. Azok számára, akikben erős vágy él a Föld és a hozzátartozó érző élővilág védelmére, ez egy egyedülálló alkalom a planetáris szolgálatra. További információért erről a vállalkozásról és a benne való részvételről, látogass el a Mennyei szangha részhez a www.tomkenyon.com oldalon, vagy kattints ide.

Kattints ide az Altruin barlangja hangmeditáció meghallgatásához és/vagy letöltéséhez. Megjegyzés: a link a „Listening” részhez visz. Miután egyetértettél a “Listening Agreement”-tel (a meghallgatás feltételeivel), teljes hozzáférést kapsz a hangmeditációk, előadások, videók és zenei kompozíciók bőségszarujához. A teljes tartalom elérhető számodra, ingyenesen.

Kattints ide a Hathor üzenet megosztásához, valamint az Altruin barlangja hangmeditáció linkjéhez.

©2022 Tom Kenyon minden jog fenntartva www.tomkenyon.com

Ezen üzenet másolható valamint megosztható bármilyen közösségi médián keresztül, azzal a feltétellel, hogy semmilyen módon nem változtatják meg, nem kérnek érte pénzt, megnevezik a szerzőt, és ezt a teljes copyright szöveget is leközlik. Ellenben a hangmeditációt tilos bármilyen formában, bármilyen okból megosztani, a szerző irásos hozzájárulása nélkül.

Az üzenethez nem közvetlenül kapcsolódó információ

Két új cikk került fel a weboldal “Articles” részébe. Az első közvetlenül kapcsolódik ehhez a Hathor üzenethez, a címe pedig: Ecology Restoration: Thought Tribe Resources (Ökológia helyreállítás: Gondolkodásmód-törzsek erőforrásai). A második írás: The Power of Nothing, the Relativity of Perception and the Exquisite and Precarious Acquisition of Knowledge During Altered States of Consciousness (A semmi hatalma, az érzékelés relativitása, és a tudás rendkívüli és bizonytalan megszerzése módosult tudatállapotokban). Úgy gondolom, hogy érdekes lehet mindkettő azok számára, akik módosult tudatállapotokkal foglalkoznak.

Elérhetőek digitális eKönyv változatban (Kindle Books az Amazon.com-on) a következők:  The Hathor MaterialThe Magdalen ManuscriptThe Arcturian Anthology, és Mind Thieves.

A The Hathor Material és The Arcturian Anthology anyagokhoz tartozó kísérő CD-k elérhetőek mp3 letöltésként az online Store-ban, ehhez kattints ide.

Amennyiben az Altruin barlangja hanganyag bővített változatával dolgoznál, egy 61 perces, folyamatos hang-tér megvásárolható mp3 letöltésként. Látogass el az Online Store-be, vagy kattints ide.

Workshopok és vendégszereplések

A számos érdeklődésre válaszolva, amit a világ minden tájáról kaptunk workshopokra és vendégszereplésekre vonatkozóan: nem tervezek tanítani 2022-ben. Azonban, a közeljövőben lehetséges, hogy online felajánlok majd valamit. Ha feliratkozol a Contact részben a főoldalon (www.tomkenyon.com), értesítést fogsz kapni a közelgő eseményekről, mielőtt nyilvánosan közzétennénk azokat.

Eredeti üzenet / angol nyelven: ITT 

Letölthető írásos anyag magyar nyelven: ITT

Letölthető nagybetűs írűsos anyag magyar nyelven: ITT

@ 2022. Tom Kenyon Minden  jog fenntartva www.tomkenyon.com 
Eredeti üzenet: https://tomkenyon.com/the-cave-of-altruin-hathor-message 
Fordította: Barczi Bernadett  iboldir@gmail.com A fordítás Ferenczi Lászlóné-Judit, Palkó Orsi, Stickel Gábor támogatásával jött létre. A Jegyzetet szerkesztette : Ferenczi Lászlóné-Judit Facebook: Interdimenzio Ferenczi Lászlóné Judit oldala

 

Megosztási lehetőségek