HATHOROK – Az új valóságokba vezető átalakulási állapotok 2020.08.17.

Az új valóságokba vezető átalakulási állapotok

A Hathorok meditációja a bolygó számára

Tom Kenyon közvetítésében

2020.08.17.

Meghatározások

Káoszcsomópont: kaotikus események csoportosulása. A Hathorok szerint a Föld Káoszcsomópontba lépett, aminek az eredményeképpen egyre növekvő káoszra számíthatunk –ideértve, (de nem kizárólag) a földrengéseket, a tűzhányók aktivitását, az abnormális időjárási mintákat, az ökológiai gondokat, valamint a gazdasági, szociális és politikai zűrzavart.

A tudat átalakulási állapotai: Így nevezik a Hathorok a nagy veszteség utáni a köztes állapotokat, amikor olyan helyzetben találjuk magunkat, amikor, a régi valóság megszűnt és az új valóság még nem teljesen alakult ki.

Tájékozódási pontok: A Hathorok kifejezése arra, hogyan érzékelünk és tájékozódunk az öt érzékszervünkkel világunkban.

Az Üzenet:

A Káoszcsomópontok alapvető jellegzetessége, hogy a tudatot átalakulási állapotba juttatják. A tudat átalakulási állapota akkor jön létre, amikor a tájékozódási pontok megszűnnek létezni. Amikor pedig ez megtörténik, nullponti állapotba kerülsz, amikor is a korábbi valóságod már nem létezik többé, vagy gyökeresen megváltozott, és eközben az új valóságod még nem született meg.

Mivel a Káoszcsomópont még intenzívebb szakaszába léptetek, az átalakulási állapotokkal kapcsolatos nézőpontunkat szeretnénk megosztani veletek, abban a reményben, hogy saját magatok számára hasznosan fogjátok tudni felhasználni.

Szándékunk szerint az átalakulási állapotokat három részre oszthatjuk: 1: személyes átmeneti állapotok, 2: kollektív átmeneti állapotok és 3: fizikai halál.

Személyes átmeneti tudati állapotok

Elsőként foglalkozzunk a személyes átmeneti állapotokkal, mert valóságod érzékelésének működésében személyes érzékelésed a kulcskérdés.
A valóságod érzékelése alapvetően személyes teremtés. Befolyásolja kultúrád kollektív érzékelése, az időpont, a hely és a körülmények, de hogy mit érzékelsz valóságosnak és mit nem, az alapvetően teremtés – a saját teremtésed.

A valóságod érzékelése az érzékelési szokásaidtól függ, feltéve, hogy hasonlítasz a legtöbb emberre. Hozzászoktál az életed valóságainak egyfajta módon történő érzékeléséhez és ezek mondják meg úgyszólván, hogy ki vagy. Amikor reggel felkelsz és ránézel az órára, már meg is jelent előtted az idő kollektív érzékelése. A döntés, hogy belépsz-e ebbe az illúzióba, vagy sem, személyes döntés. Valójában a spirituális mester egyik képessége, hogy képes legyen sikeresen eligazodni a kulturális illúziók között, miközben tisztában van természetükkel.

Amikor személyes élethelyzeted gyökeresen megváltozik, tájékozódási pontjaid hajlamosak eltűnni, vagy újraszervezni önmagukat.

Vizsgáljunk meg egy lehetséges forgatókönyvet: ha ugyanazt a munkát végezted sok éven át, életedet ennek a pozíciónak az igényeihez alakítottad. Adott időpontban ebédelsz. Adott időpontban mész haza. A munkád igényeihez igazítva működsz együtt másokkal.
Ha azonban a munka váratlanul és hirtelen megszűnne, ezek az érzékelési pontok eltűnnének. Nem lenne szükség, hogy adott időben kelj fel, hogy adott időben ebédelj, vagy menj haza, és az emberek, akikkel ébrenléted óráinak zömében együttműködtél, már nem lennének elérhetőek számodra.

Ez a helyzet természeténél fogva a legtöbb ember számára zavarba ejtő. Megismételjük: eltűntek a tájékozódási pontok.

Ugyanez a jelenség játszódik le, amikor magánéletedben történik radikális változás. Ha egy számodra fontos kapcsolat hirtelen megszűnik, ennek a kapcsolatnak a tájékozódási pontjai tűnnek el és a tudati átalakulás állapotába kerülsz.

Ha egészségi krízisen mész keresztül és fizikai léted változik meg gyökeresen, eltűnnek tájékozódási pontjaid és ez zavarba ejtő lehet. A tudat átalakulásának állapotába kerültél.

Ahogy a Káoszcsomópont egyre jobban felerősödik, egyre több és több ember fogja tapasztalni, hogy a lökéshullámok hatására hogyan foszlik szét régi valóságuk. Ami eddig bizonyosság volt életükben, ma már bizonytalan. Ami szilárd talaj volt, arról ma már látszik, hogy nem az. A szó szoros és átvitt értelmében is.

Egyéb tudati átalakulási hullámok is megjelennek ebben a Káoszcsomópontban. Már most is többekre hatással van, de a hatása sokkal inkább szökőár-szerű lesz.

Ez az átalakulási állapot a kultúrátok kollektív hazugságainak összeomlásával függ össze. Növekvő mértékben egyre többen és többen fognak a színfalak mögé látni: meg fogjátok érezni a bábok mozgatóinak jelenlétét, bár lehet, hogy valódi kilétük rejtve marad előttetek. Egyre tisztábban fogjátok meglátni, hogy kultúrátok valójában manipuláció, korlátozás és sok esetben arcátlan hazugág.

És itt most nem gazdasági hazugságokról, a háborúk hazugságairól, vagy a vallások gúzsba kötő hazugságairól beszélünk, hanem a valós lényedről szóló hazugságokról, amelyek a bebörtönzéseteket biztosítja. Ez a hazugság az a hitbeli és kulturális kijelentés, hogy nem vagytok többek fizikai lényeknél, valamint, hogy az egy tény, hogy nem léteznek a földi tapasztalataitokon túl egyéb valóságok, birodalmak.

Ennek a hazugságnak a felismerése az egyén szabadságának előhírnöke, de ez az első lépések során elég zavarba ejtő lehet. Ennek az az oka, hogy a sokdimenziós tapasztalás annyira eltérő a földön a nap, mint nap megtapasztalttól.

Ennek az információnak a megosztásával az a célunk, hogy javasoljuk, hogy alakítsd ki a tudati átalakulás során megteendő gyakorlati lépéseidet.

Amikor egy erőteljes átalakulási állapotba kerülsz, lehet, hogy a legtöbb emberhez hasonlóan a csüggedés állapotába szorulsz. Sokan a tájékozódási pontjaik és a valóságnak hitt valóságuk egyszerre történő eltűnését mélyen megrázónak érzik.

Az idő felgyorsulásának ténye miatt, –ezalatt azt értjük, hogy egyre több tapasztalás játszódik le egyre kevesebb időn belül, – a sokk, vagy a csüggedés állapotában maradás olyan pszichológiai „élvezet”, amelyet nem engedhetsz meg magadnak. Mondanivalónk lényege, hogy – az átalakulási állapot természetétől függetlenül, legyen az életedben bekövetkező változás oka akár személyes, akár a kulturális manipuláció felismerése, – te vagy saját valóságod megteremtője.

Lehetnek történeteid, amelyek megmagyarázzák, hogy életed miért lett hirtelen reménytelen, de ezek csak történetek. Okolhatsz másokat, helyzeteket, szervezeteket a problémáidért, de ez csak a felelősség hamis átruházása. Lehetnek akár igazak is a történeteid, lehetnek személyek, körülmények, szervezetek, amiket okolhatsz, azonban amikor beléptél a tudat átalakulási állapotába, akkor igen erős teremtési folyamat központi örvényében vagy. Nincs ok és szükség siratni a tegnapi napot, ahogy a népi mondás tartja. Ami elveszett, elveszett. Ami elmúlt, elmúlt.

A központi kérdés, hogy „Te mit teszel most?”

Maradsz-e levert, sokkos állapotban, csüggedten, haragudva, vagy szomorúan? Avagy belépsz-e saját életed teremtőjeként valódi lényedbe?

Azoknak, akik a tudat alacsonyabb állapotaiban maradás mellett döntenek, nincs mondanivalónk.

Azokhoz szólunk, akik elég merészek és bátrak ahhoz, hogy felvállalják saját teremtő lényüket. Ha egy vagy ezek közül, lásd tanácsunk:

Amikor minden eltűnik, – amikor a korábbi valóságod tájékozódási pontjai eltűnnek, értsd meg, hogy üres pontba jutottál.

Az üres pont egy fontos átmenet a régi és az új valóság között. Ami volt befejeződött. A veszteség siratása helyett elfogadod az ürességet. Ez sokak számára nagy kihívást jelentő vállalkozás, mert az üres pontban nem lehet semmit tenni. Csupán szemlélheted ezt és önmagadat, mert a senki földjén nincsenek tájékozódási pontok.

Gondold meg jól, milyen új útjelzőket állítasz fel, mert ezek az elgondolások és hitek lesznek a csillagok az elméd új égboltján és ezek a tudatod mennyezetén elhelyezett csillagok fognak vezetni az új idők útjain. Légy tehát bölcs, amikor új csillagaidat, a Misztériumod társ-navigátorait hívod életre.

 Kollektív átmeneti tudati állapotok

Mi úgy látjuk, hogy az emberi társadalom egy hatalmas kozmikus kígyóhoz hasonlít, amint levedli régi bőrét és vonaglik, tekergőzik, hogy ledörzsölje régi terhét. Van, amikor ez gazdasági zűrzavar formájában jelentkezik. Időnként politikai jellegű. Esetenként pedig a társadalmi szervezetek átalakulásaként, vagy összeomlásaként mutatkozik. Olykor pedig a vonaglás és tekergőzés földrengésként, vagy vulkáni tevékenységként, valamint szokatlan időjárási mintaként jelenik meg.

Ahogy szaporodnak az ember által okozott és a természetes katasztrófák, egyre több és több ember kerül a tudat átalakulási állapotába. Akik a földrengéseket, a vulkáni aktivitásokat, vagy pusztító időjárási jelenségeket közvetlen közelből tapasztalják, nyilvánvalóan a legközelebb állnak ahhoz, hogy az átalakulási állapotba kerüljenek. Ám empatikus személyek is úgy élhetik át az emberi, vagy a természeti megrázkódtatásokat, mintha fizikailag is jelen lennének.

Az egyes emberek tudatát egymástól elválasztó fátyol csakugyan tűnőben van, és egyre többen fogjátok tapasztalni, hogy a világban végbemenő változások zsigeri szinten történnek.

Most pedig olyanok helyzetével foglalkozunk, akik természetes, vagy ember által okozott katasztrófa – mint a földrengés, a vulkánkitörés, vagy a pusztító időjárás – utóhatásaként új valóság megteremtésének kérdésével szembesülnek. (A Hathorok szerint ezek a látszólag tőlünk függetlenül fellépő katasztrófák is szorosan összefüggnek az emberi tevékenységgel A ford. megjegyzése)

Amikor a pusztító erő elég erős, lehet, hogy a korábbi valóság tájékozódási pontjai már nem léteznek. Otthonod, munkahelyed már nincs többé. Lehet, hogy élelmiszer-, vagy vízhiány lép fel és a számos változó együttes hatásaként sokk, vagy csüggedés állapota jöhet létre.

Nagyon pontosan szeretnénk mondandónkat megfogalmazni. A katasztrófa esetén fellépő sokkos, vagy csüggedt állapot természetes, az emlősökre jellemző reakció. Ám amikor a pillanatot meghaladni és átalakítani szeretnéd, akkor saját léted, saját lényed magasabb dimenziói felé, fölfelé kell növekedned, azon tudati birodalmak felé, amelyek időn és téren túl léteznek.

Túlélései egyenleted részeként, a létezésed magasabb tényezőivel való egyesülésed mértékétől függően leszel képes a sokk és a csüggedés enyhítésére.

A központi kérdés, amit fel kell ismerni a káoszban, hogy a káosz bármely formája a lehetőség kapuja.

A túlélés, vagy egy új élet esélye előre nem várt módokon is jelentkezhet. Ennek az az oka, hogy a tájékozódási pontok már nincsenek a helyükön, így a tudatod nem biztos, hogy felismeri a kínálkozó lehetőséget.

Mélyen gyökerező emberi szokás, vagy hajlam, hogy az új valóságokat a múltbéliekhez hasonlítja. Szerencsétlen dolog lehet ezzel a beidegződéssel ilyen helyzetekbe bocsátkozni.

Sok mindent mondhatnánk még a káosz eseményeiben meghozott döntésekben érintett hiper-dimenzionális valóságokról, de „levágjuk az utat” és inkább gyakorlati információkat adunk át. Talán egy másik alkalommal lesz mód megosztani filozófiai tűnődésünket végtelen természetetekről és a bennetek rejlő végtelen lehetőségekről. Most azonban egy kicsit egyszerűbbek leszünk és átadunk egy módszert, hogyan lehetsz képes felismerni az előtted feltárulkozó új élet és sors lehetőségeit.

Tegyük fel, hogy beléptél a tudat átalakulási állapotába és elfogadtad az üres pontot és többé-kevésbé jól érzed magad a helyzet hatalmas bizonytalanságában, ekkor azt javasoljuk:

Légy kíváncsi és számíts csodákra.

A kíváncsiság állapotában a tudatodnak abba a részébe lépsz, amelyik az elvárások béklyóitól mentesen tud mozogni. Tudatot a gyermekekéhez hasonlatossá válik és ez az ártatlanság, – ami nem azonos a gyerekességgel, – teszi lehetővé a tudatosság téged nagyban segítő rezgésállapotát.

A csodákra számítás állapotában létrehozod a teremtőerőd kiáramlását és amilyen mértékben valósítod ezt meg, olyan mértékben fog növekedni a szerencsés dolgokkal való találkozások száma, a kedvező egybeesések mennyisége és a váratlan kincsek felbukkanása, legyenek ezek fizikai, mentális, vagy érzelmi jellegűek.

Az elkövetkező események iránti kíváncsiság és a csodákra számítás ilyenfajta kombinációja képes könnyen eljuttatni az üres pontból az új életbe, az új teremtésbe, függetlenül attól, hogy mi történik a körülötted lévőkkel.

Fontos szem előtt tartani, hogy a tudat kollektív átmeneti állapotaiban is minden egyes személy saját valóságának megteremtője és a káosz közepette mindenki másféle döntést hoz, így más személyes valóságba kerül.

Ne hagyd, hogy befolyásoljanak, akik alacsonyabb rezgésű birodalmakba kerülnek. Nem tudod megmenteni őket önmaguktól. Nézz felfelé és élj felfelé kíváncsian és csodákra számítva, még akkor is, ha a legnehezebb helyzeteket képesek, és esetleg fogják is ezek a csodák számodra előidézni.

Fizikai halál

A fizikai testben élők számára az egyik legnagyobb nehézséget a tudat átalakulásának állapotában a halálnak nevezett folyamat jelenti. Ezt az a tény okozza, hogy ilyenkor az összes tájékozódási pont – beleértve az öt érzékszervet is – megszűnik. Ez azok számára a legnehezebb, akik önmagukat kizárólag anyagi létezésükkel azonosítják. Az ő számukra ilyenkor az szűnik meg, amivel önmagukat azonosították.

Bár a fizikai világ megy tovább, az öt érzékszerven keresztül a tudat mégsem kap információt. Olyan, mintha a világ a testtel együtt eltűnt volna. A nagy ÉN, az átalakuló tudat központi tulajdonsága nem kap többé információt a testtől, az érzékszervektől, vagy a külső világtól. Ez mélyen felkavaró és zavarba ejtő lehet azoknak, akik közvetlenül még nem tapasztalták meg lényük egyéb birodalmait.

Átvitt értelemben hasonlítasz egy hatalmás fára, az Élet Fájára, sok ággal és sok-sok levéllel, virággal és mostani fizikai léted csupán egy a levelek, hajtások, vagy virágok közül.

Ha valaki a halálnak nevezett tudati átalakulás állapotán megy keresztül, több lehetőség létezik. Ha spirituális tradícióban élsz, a központi figura – guru, avatar, megmentő – követésével beléphetsz tudati rezgésének birodalmába. Van vallás, ami ezt mennyországnak nevezi.

Ha követed a guru, az avatar, vagy a megmentő útját, meg kell értened, hogy az ő mennyországába lépsz, az ő rezgési képességeibe, és szükségképpen az ő tudati korlátaiba.

Mi az univerzumot végtelen jellegűnek látjuk, és ezzel nem a külső térre gondolunk, hanem az univerzumotok interdimenzionális valóságaira, és tapasztalatunk szerint nincs olyan létező, aki megértené és átfogná a maga teljességében.

Van néhány javaslatunk azoknak, akik a halál birodalmában mégis csatlakozni szeretnének gurujukhoz, avatarukhoz, vagy megmentőjükhöz.

Amikor találkozol guruddal/avatarodda/megmentőddel és ő téged arra érdemesnek ítél, elvisz mennyei birodalmába.

A keleti spirituális tradíciókban élőknek rendelkezésére állnak meghatározott istenségekkel kapcsolatos mantrák. Ezeknek a mantráknak a kántálása a halál folyamatában, vagy a halál birodalmában ugyanezt a hatást eredményezi.

Azok számára, akik nem részei gurut, avatart, vagy megmentőt követő spirituális hagyományoknak, a halálnak nevezett tudat átalakulási állapota más lehetőségeket kínál.

Ahogy a másik két tudati átalakulási állapotban is, a halál birodalmában is van üres pont és ennek alapvető tulajdonsága a csend, a mozdulatlanság, a nyugalom és a sötétség. Az Ürességben minden lehetőség megvan, csak éppen nem nyilvánul meg. A tölgyfa makkjához hasonlít. A tölgynek, magának a hatalmas fának a lehetősége benne van a makkban, bár még nem valósult meg.

Így amikor az Üresség állapotában vagy, azt a tényt fogod észrevenni, hogy teljesen egyedül vagy a teljes sötétségben és a teljes csendben. Ilyenkor légy tudatában, hogy éppen ekkor vagy legközelebb teremtő erőidhez.

Sorsod további alakulását, – más szavakkal, hogy a lét milyen helyén, vagy birodalmában fogsz tartózkodni, létezni, – az fogja meghatározni, hogy mit választasz következő teremtésedül. Ez egy sorsdöntő útelágazás.

Sok ember, aki fél a sötétségtől, túl korán megy a fénybe. Nem fogják fel, hogy éppen sóvárgásuk teremti meg a fényt. Alagúthoz hasonló kapu nyílik meg előttük, amin be tudnak lépni a fény alagútjába, majd olyanokkal találkoznak, akiket már korábbról ismertek. Ezáltal visszalépnek a megtestesülésbe, vagy a létezés más rezgési tartományaiba, anélkül, hogy teljesen megértették volna a következményeket. Ez is nyilvánvalóan egy a rendelkezésedre álló lehetőségek közül, és ez az, amit sokan választanak.

Azonban lehetőség van arra is, hogy az üres pontban maradsz, az Ürességben magában tartózkodsz, tudatára ébredsz Önmagadnak a tiszta tudatnak – a mindenek felett álló jelenségnek.

Ha elég sokáig bármilyen teremtés igénye nélkül tartózkodsz ebben a tudatállapotban, fel fogod fedezni a nagy Én identitásodat. A tudatosságnak ebből a pontjából pedig megválaszthatod megtestesülésed körülményeit. Megválaszthatod a világot, amelyben élni szeretnél, vagy a tudatállapotod, amiben tartózkodni akarsz.

Az utóbbi módszer adja a legnagyobb lehetőségeket, ugyanakkor ez a legnehezebb is a legtöbb embernek. A nehézség legfőbb oka pedig, hogy az legtöbb ember kellemetlenül érzi magát, amikor nincs teste. A test iránti és a fizikai világ megtapasztalása iránti vágy gyakran túl korán rántja ki az egyént az Ürességből.

Összefoglalva a Káoszcsomópont erősödő szakaszában sokan fogják magukat a tudat átalakulási állapotában találni. Mindegy, hogy milyen szintű helyzetbe kerültél, hogy ez a személyes életedet, a kollektív életeteket érintő változás, vagy a halálnak nevezett átalakulási állapot lesz-e, tudd, hogy te vagy saját valóságod megteremtője.

A Hathorok

Tom gondolatai és megfigyelései

Ezt az üzenetet rendkívül sokatmondónak tartom, az információk hatalmas tárházának. Többször újra és újra átolvastam és minden alkalommal felfedeztem benne valami újat. Most csakugyan van mit olvasni a sorok között.

Különösen ez a Hathor kijelentés tetszett:
„Gondold meg jól, milyen új útjelzőket állítasz fel, mert ezek az elgondolások és hitek lesznek a csillagok az elméd új égboltján és ezek a tudatod mennyezetén elhelyezett csillagok fognak vezetni az új idők útjain. Légy tehát bölcs, amikor új csillagaidat, a Misztériumod társ-navigátorait hívod életre.”

Úgy gondolom, hogy a kollektív tudat szintjén elképzelt valóságunk átalakul. A régi csillagok, a valóságról alkotott gondolatok, hiedelmek és előítéletek, amelyek évezredek óta vezettek minket, mint kultúrát, kihunyni látszanak, arról nem is beszélve, hogy olyan irányokba vezettek minket, amerre sokunk már nem akar tovább menni.

Úgy látszik, hogy kultúránk közös hajója a Nagy Misztérium vizein úgy halad, hogy közben kevés figyelmet tanúsít a bolygó és a rajta lévő élet szentsége iránt. Annak ellenére, hogy öntudatlanak tűnő módon vitorlázunk a Nagy Misztériumon át, éppen a Nagy Misztériumnak köszönheti hajónk és mi magunk is saját létét. Ez a nagyon furcsa kettősség számomra tragikus és szórakoztató tud lenni, attól függően, hogy éppen milyen hangulatban vagyok, és hogy mennyire vagyok össze-, vagy szétkapcsolódva magával a Misztériummal.

A helyzet egyik iróniája, hogy a jármű személyzete, aki mindezt mozgásban tartja életereje, kreativitása és néha véré, izzadsága, és könnyei felhasználásával, nem más, mint te, meg én, na meg a gyönyörű bolygónkon élő majd’ hétmilliárd ember. Mi alkotjuk, – mi mindannyian, – ennek a hajónak a személyzetét, függetlenül attól, hogy milyen személyes helyzetünk, életút-állomásunk, vagy milyenek hiedelmeink.

Többen állítják, és évek óta hangoztatják a „New Age” mozgalomban, hogy közel vagyunk az Egységhez, hogy az Aranykor már itt van a sarkon. Én nem osztom ezt az érzékelést.

Mindannyian egy hajóban evezünk, akár tetszik, akár nem. Számomra úgy tűnik, hogy a személyzet kettészakadt. Sokan kitartanak amellett, hogy a kapzsiság, az arrogancia, és bitorlás az igazi referencia pontok a szextánsunkon.

Mások – ahogy én is – érzik, hogy rossz irányba haladunk – hogy nem lehet tovább pusztítani a bolygót és a rajta lévő emberi és nem-emberi életet. Számunkra új csillagok gyúltak elménk egén, és szextánsunkat ezen új irányjelzőkre állítjuk.

A dolgok alakulását senki sem láthatja előre. Ám a körülöttem tapasztalható csendes lázadás bátorsággal tölt el.

A személyzet tagjai közül sokunk, – és úgy vélem, hogy ha eddig elolvastad, akkor te is – tesz lépéseket közös járművünk (azaz kulturális őrületünk) megfordításáért, vagy legalábbis lassításáért.

Néhányan az új csillagokat kutatjuk a szextánson, majd megmutatjuk őket a körülöttünk lévőknek. Úgy, hogy éljük az elérendő változást. Azáltal, hogy elég bátrak vagyunk, hogy éljük az Új Föld valóságát. Azzal, hogy egyre több jóindulattal vagyunk egymás iránt. Annyira, amennyire csak tőlünk telik.

Ha pedig szükséges, megálljuk a helyünket. Ilyenkor mindig eszembe jut a világ néhány legszegényebb országában folyó kiterjedt küzdelem, a nem-hibrid vetőmagok megőrzésért, olyan vetőmagokért, amelyek termése újra elültethető és ismét termő magokat hoz. (Annyira elszakadtunk a természettől, hogy fel kell hívni a figyelmet, hogy a „magnélküli” kifejezés egyben „génkezelt”-et jelent. A génkezelés általában az örökítő anyag vírusokkal történő fertőzésével történik, elsősorban a szaporodó képesség megszüntetésért. A ford. megjegyzése). Teszik ezt pedig a nemzetközi gazdasági érdekek előtti behódolás helyett, ami a Föld legszegényebbjeit rabszolgaságra kényszerítené, ha etetni akarja önmagát, vagy a családját.

Ahogy írom ezt, könny szökik a szemembe, bátorságukat látva, ahogy felkelnek a titánok ellen, akik közös hajónkat kapzsisággal, erőszakossággal és az élet szentsége iránt tanúsított teljes közönnyel irányítják.

Amennyire nehéz és embert próbáló lesz mind az egyének, mind a társadalom számára a ránk váró időszak, ugyanannyira gondolom, hogy létezik remény az elkövetkező bizonytalanságban. Azért mondom ezt, mert az emberi lélek bizonytalan és végzetes időkben időnként megmutatta saját nagyságát.

Ha igazuk van a Hathoroknak, mindannyian számos alkalommal fogunk tudati átalakulási állapotot átélni, még azelőtt, hogy földi időnk lejárna. A régi valóságunk tájékozódási pontjai átrendeződnek. Ahogyan kezeljük annak elvesztését, ahogyan a régi világ valóságát eddig érzékeltük, akként fog alakulni az emberiség életének új életciklusa a Földön.

Nekünk, egyéneknek pedig az fogja meghatározni az előttünk megnyíló tudati birodalmakat, hogy saját életünk átalakulási állapotaiban milyen döntéseket hozunk arról, hogy mit szeretnénk megteremteni.

Kívánok utas- és egyben matróztársam, neked és szeretteidnek békés átkelést a zaklatott idők zavaros vizein. Függetlenül attól, hogy mi következik, függetlenül attól, hogy milyen helyzetekbe kerülünk ezen a veszélyes úton, emlékezzünk mindig, hogy mik vagyunk legfőképpen: saját valóságunk megteremtői.

Új felfedezésre váró csillagok gyúltak az égen. Légy bátor! És jó utat!

©Tom Kenyon 2011. Minden jog fenntartva. másolhatod, megoszthatod ezt az üzenetet bármilyen médián, amennyiben nem változtatod meg, feltünteted a szerzőt, feltünteted a másolásvédelmi nyilatkozatokat és Tom webcímét: www.tomkenyon.com.

Fordító: © Bagi Ákos www.lelekmod.hu 2011

Második rész
Most pedig térjünk vissza a jelenbe…

Az álmomban végbement kommunikációra a Hathorokkal valamikor hajnali öt körül került sor. Ahogy a tudatos álom kibontakozott, fizikailag egy gyengéd ám elektromos jellegű érzet jelent meg a koronacsakrámnál és egy sziporkázó fehér fényből álló, forgó gömböt éreztem a fejem fölött.

Ráismertem, hogy ez az, amire a Hathorok a Minden Lehetőségek Gömbjeként utalnak. A Gömb igen hatékony módja egyfajta hatalmas információs térből való kommunikálásnak. A Gömb majdnem végtelen számú sugárzó fény pontot tartalmaz – ahol mindegyik fénypont bármely helyzet lehetséges/valószínű kimenetelét képviseli.

Ez esetben, a Gömb a személyes, kollektív és bolygószintű átalakulások összetett Gestalt formája.

A Hathorok kérése az volt, hogy a 2020 augusztusi üzenet címe az Átalakulási állapotok az új valóságok felé legyen, mivel egyidejűleg több valóság felé haladunk.

A koronaközpontomnál a Gömbben olyasmit láttam, ami Jákób álmához volt hasonlatos az Ószövetségben: Jákób angyalokat látott le- és felmenni a mennybe egy létrán.

Azonban az én álomképemben, mindenféle érző teremtmény (nem csak emberek) vonult felfelé és lefelé a Gömbben. Tisztán érzékeltem ebben a képben, hogy az a teremtmények (mind testtel bíró, mind pedig nem) tömeges exoduszát képviselte a lét alacsonyabb rezgéstartományaiból a magasabb tartományok felé, valamint ezzel egyidőben másfajta lények exoduszát is, akik lefelé vonultak az alacsonyabb rezgéstartományokba.

Ekkor pedig a következő szavak visszhangzottak az álmodó elmémben. “Mágneses vonzerő vagy a saját sorsod számára. Ne befolyásoljanak mindazok, akik lefelé vonulnak. Ne hipnotizáljon meg a félelmük és az alacsonyabb tartományokba tartó összehúzódásuk. Emelkedj fel és szállj a felsőbb világokba.”

A dolgok jelenlegi állását tekintve, e szavakat igen elevenbe vágónak és időszerűnek találtam. A Hathorok ezen álom-kommunikációja maga a jelenlétre való szólítás. Számunkra, akik a felfelé irányuló életre törekszünk, az álom tele van információval mind a lelkes életörömről, mind a magasabb tartományokban való élet nehézségeiről, mialatt sokan körülöttünk úgy tűnik, megátalkodottan lefelé menetelnek az emberi lélek alacsonyabb kifejeződései felé. Az álom utolsó szavai szintén sokatmondóak… Emelkedj fel és szállj a felsőbb világokba.

A mostani világjárványt körülövező növekvő globális pusztulás, valamint a fokozódó társadalmi zavargások közepette, soha nem hallott lehetőség áll előttünk (tulajdonképpen FGO-nak hívom ezeket vagy Fucking Growth Opportunities-nek – “kurva nagy növekedési lehetőségek” magyarul – a ford.), hogy kitárjuk a szárnyunkat, metafórikus értelemben, és felfelé szálljunk még a káosz kellős közepén is.

Záró gondolatok

Miután az álom befejeződött, a Hathorok erősen javasolták, hogy hallgassam meg a Térbeli Észlelés Hangmeditációt, amely a legutolsó nyilvános Multiverzum című (Multiverse) Hathor Intenzíven került átadásra, mielőtt a járvány miatt be nem tiltottak minden nyilvános gyülekezést.

Ez a hangmeditáció erőteljes eszköz ahhoz, hogy hozzáférjünk a transzperszonális önvaló nyitottságához és a saját veleszületett transzcendens természetünkhöz, melyet nem kötnek az idő, hely és környezet korlátai. Az álmot követő meditációmban, a Hathorok a figyelmemet a koronaközpontomra irányították, mialatt a Minden Lehetőség Gömbjét vetítették fehér fény gömbként a fejem fölé.

 

Ha szeretnétek nagyobb mértékben a Hathorok meglátásainak mélyére látni az Átalakulási Állapotokra vonatkozóan, azt gondolom, hogy ezt a hangmeditációt mind izgalmasnak, mind felvilágosítónak találhatjátok. A weboldal (www.tomkenyon.com) Listening részében található, díjmentesen személyes használatra, a Térbeli Észlelés Meditáció (Spatial Cognizance Meditation) cím alatt.
  
Végezetül, a Hathorok kérésére említem a Szívportál Hangmeditációt (Heart Portal Sound Meditation), amit a legutóbbi Planetáris Üzenetben adtak át. Szerintük ez óriási segítség nekünk, akik a felfelé haladást keressük a ránk váró kaotikus időkben (ami így lesz még egy darabig). Azért ajánlják ezt a bizonyos meditációt, mert kettős céllal született: a szellemi-lelki megtisztulás egyik módja, valamint a felsőbb világok más tartományai eléréséhez egy út. Ez szintén díjmentesen felhasználható személyes használatra, a weboldal Listening részében.
 

Áldás vegyen körül, a szeretteiteket és minden kapcsolatotokat

Legyen a repülésetek felfelé szerencsés és határtalan áldással teli!

Tom Kenyon
2020. augusztus 17.

Az üzenethez nem közvetlenül kapcsolódó információ

Multiverzum Mini-workshop

A jelenlegi kollektíven tapasztalt sokféle kihívásra válaszként, úgy döntöttem, hogy transzformáló erejű szemelvényeket posztolok korábbi Hathor workshopokból digitális letöltésként ezen a weboldalon. Ezek közül az első a Multiverzum (Multiverse) című anyag, amiről személy szerint úgy gondolom, hogy a Hathorok tanításának ez az egyik fénypontja. A kivonatot Multiverzum Mini-workshopnak hívják (The Multiverse Mini-workshop).

A sokak által tapasztalt pénzügyi nehézségek miatt a világ minden táján, ezt a felvételt kedvezményes díjszabással ajánlom fel. Azok, akik a letöltési díjat sem engedhetik meg maguknak, elérhetik azt díjmentesen is. További információért a Mini-workshopról s annak hozzáférési módjáról, kattints ide .
 
Az anyag a honlap főmenüjében a Mini-workshops menüpontra kattintva szintén elérhető.
 
Új hozzáadás a Cikkekhez
 
Új cikk került hozzáadásra a Cikkek részlegben A Felülső Szobák címmel (The Upper Rooms), amely az agyi teljesítmény kvantum szintnek nevezett területét vizsgálja. Olyan nem hétköznapi képességekhez kapcsolódik, mint a mély intuíció, a kozmosszal való kölcsönös összakapcsoltság érzése valamint más rendkívüli emberi lehetőségek, melyek a természetünk veleszületett részét képezik. A cikkben egy egyszerű gondolati gyakorlatot osztok meg, mellyel hozzáférhetővé válik az agyunk kvantum szintje, valamint egy linket az ezt a fajta belső felfedezést támogató ingyenes hangmeditációhoz. A cikket a honlap Cikkek (Articles) részében lehet elolvasni – www.tomkenyon.com vagy ide kattintva .

 Új hozzáadás a Hanganyagokhoz
 
Három új hanganyag került hozzáadásra a gyűjteményhez.


 A Szívportál Hangmeditáció  
Ez a Hathoroktól érkező, tiszta hangmeditáció hathatósan hasznosítja az energetikai pályákat, melyek a fizikai szívből nyúlnak ki mind önmagunk “gyógyításához”, mind a Multiverzumban való pszicho-navigációhoz. Gyakran használom őket, főleg ennek a folyamatosan növekvő Káoszcsomópontnak (Chaotic Node) a kellős közepén.

A Kék Gyógyír Buddha
Ez a hangmeditáció gyengéd, mégis mélységesen tisztító és gyógyító hatású. Én személy szerint azt gondolom, hogy e hanganyag szonikus felépítése igen hatásos módja a pszicho-navigálásnak valamint a fény és hang tiszta tartományai megtapasztalásának, melyet Sambhogakayának hívnak a tibeti buddhizmusban.
 
Énekek a mélységből
Két darab található itt, amit egy 1928-as Steinway koncertzongorán komponáltam, amikor Judi és én Dél-Kaliforniában éltük meg a karanténba vonulást. Ezek kivételt képeznek, nem a tipikus hanganyagok közé tartoznak, amiket a Listening részben amúgy találni lehet. Nem a fény tartományokból közvetítettem őket, inkább a saját személyes belső világom kifejeződései, ahogy a világjárvány rémülete kezdett kibontakozni. A két darab címe: Rip van Winkle és én, valamint A Bardo tenger.

A hanganyag eléréséhez vagy letöltéséhez, látogass el a Listening részhez vagy
 kattints ide.
 
Miután beleegyezésedet adod a hanganyagok meghallgatásának feltételeihez, hozzáférhetsz a hanganyagok, előadások és interjúk kivonatai bőségszarujához – mely mind ingyenesen elérhető személyes használatra. Görgess le, míg megtalálod, amit keresel.

©2020 Tom Kenyon Minden Jog Fenntartva www.tomkenyon.com
Ezen üzenet szabadon megosztható bármilyen formátumban, feltéve ha díjmentesen történik, bármi változatás nélkül, valamint ha a copyright közleményt is beleillesztik. Megjegyzés: Az üzenet megosztásához kapcsolódó engedély nem vonatkozik a hangmeditációkra és/vagy énekekre.

@ 2020. Tom Kenyon Minden  jog fenntartva www.tomkenyon.com    
Fordította: Barczi Bernadett  iboldir@gmail.com
A Jegyzetet szerkesztette : Ferenczi Lászlóné-Judit www.interdimenzio.hu
Facebook: Interdimenzio Ferenczi Lászlóné-Judit oldala

Eredeti angol nyelvű anyag Tom Kenyon oldalán: ITT

Nyomtatható anyag letöltése: ITT

Megosztási lehetőségek