HATHOR Szívportál hangmeditáció 2020.03.19.

www.tomkenyon.com
https://tomkenyon.com/the-heart-portal-sound-meditation

Hathor Bolygószintű Meditáció
Tom Kenyon-on keresztül
2020.03.19.
Szívportál hangmeditáció

A Covid-19 vagy koronavírus járvány csak egyik aspektusa a jelenlegi sokoldalú Káosz Csomópontnak-magyarul (Chaotic Node-angolul), ugyanúgy, ahogy a gazdasági, politikai és társadalmi változékonyság is. Egy másik, kevésbé látható jellege a félelem terjedése, ami önmagában véve az érzelmi járványok egyik típusa.

Sajnálatos módon, az esőerdők tizedeléséből és a fagyos altalaj olvadásából adódóan, patogének és mikrobás életformák számos típusa kerül, és fog kerülni továbbra is, a Föld légkörébe.

E káosz közepette pedig, a klímaváltozás, valamint a fajok eltűnése továbbra is változatlanul fennáll.

Úgy érezzük, hogy az Ib portál ismeretének átadása a leggyakorlatiasabb és legjótékonyabb eszköz, amit megoszthatunk, ahogy az emberiség – és minden érző lény – belép ebbe a masszív Kaotikus Csomópontba.

Az Ib

Ez a Szív Portál Hangmeditáció a fizikai szív köré összpontosul, amire az ősi egyiptomiak Ib-ként utaltak.

A meditáció célja kettős:

  • az egyik, hogy aktiválja a fizikai szív Ib portálját a szív és a fizikai test javára,
  • a másik, hogy a tudat más dimenziói s a létezés más tartományai felfedezhetővé váljanak a segítségével – ahonnan spirituális táplálékhoz, valamint értékes transzcendens információhoz juthattok.

Az Ib (vagy a fizikai szív) a legnagyobb elektromágneses mező generátora a testben. Valójában az egész testet körbe ölelik és kölcsönösen áthatják ezen láthatatlan elektromágneses energiaterek.

E meditáció hangkódjai a fény-tartományokból érkező hang analógiákként fölöttébb kedvezően a jól-létetek javát szolgálják.

A tisztább megértés érdekében útmutatásunkat két részre osztjuk.

Az Ib aktiválása

Képzelj el egy tiszta fehér fényből álló gömböt. Képzeld el, ahogy ez a fénylő gömb körül veszi a fizikai szívedet. E gömb célja, hogy azon energiákat tárolja, melyeket a hangkódok bocsátanak ki a szíved terébe, valamint a szívedben található idegekbe és izomrostokba.

Csupán összpontosítsd a figyelmedet a fizikai szíved körzetére, s engedd, hogy a hangkódok spontán módon körbejárjanak és a szív, valamint a fénygömb különböző területeit rezegtessék.

Ne próbáld elérni, hogy ez megtörténjen. A hangkódok megnyitják a szívet a test többi részével összekötő finom energetikai pályákat. Továbbá hatással lesznek a szív biofotonikus rendszereire, s a biorezonancia által, az egész testre.

Amennyiben rendszeresen kívánsz e meditációval foglalkozni, fel fogod fedezni, hogy a hangkódok a fizikai szíved területeit rezegtetik, azok pedig a fizikai test más területeit. A teljes folyamat a fizikai szív és test finomenergia tisztításának tekinthető, ami igen jótékony és mélységes hatású lehet – különösen azért, mivel a környezetetek most mind fizikai, mind mentális és érzelmi méreganyaggal telített.

E meditáció ismétlése a kulcs a mesteri ismeretekhez, ami által felismerhető a sejtek közti fény kinesztetikus nyelvezete a testnek hívott galaxisban. Ha megnézed a világűr galaxisainak és nebuláinak képeit, tudj róla, hogy valami nagyon hasonló lakozik a saját testedben is, beleértve ebbe az agy ideghálózatait is.

Kép: Monkey Head Nebula, courtesy Hubble Telescope

Mivel a kódok a spirituális fény analógiái, a test fényéhez “beszélnek”. Ez elementáris átalakító és gyógyító lehetőséget hordoz, ha engedélyt adsz rá.

Inter-dimenziós felfedezés

Az Ib ugyanakkor a tudat és a létezés tartományainak más dimenzióihoz vezető portál is.

Képes rá, hogy a saját tudatodat és/vagy az ősi egyiptomiak által KA-nak nevezett finomenergia testet ezekbe a spirituális birodalmakba vigye. A KA úgy is ismert, mint a Spirituális Iker vagy Éteri Hasonmás, mivel a KA kinézete ugyanolyan, mint a fizikai testé, de nem húsból és vérből, hanem energiából áll. Mint ilyen, a kvantummechanika törvényei szerint mozog, nem pedig a newtoni fizika törvényei szerint. Más szavakkal, a -t nem köti a gravitáció vagy az idő és tér korlátozásai.

Ahhoz, hogy az Ib-et Inter-dimenziós Felfedező Eszközként (IFE) alkalmazd, a

  • figyelmed fókuszpontját fordítsd a fénylő gömbre, amely a fizikai szívet veszi körül.
  • Ezután meghatározol egy szándékot, hogy hová szeretnéd, ha a tudatod utazna. Bármely lét-tartomány, bármely spirituális világ és bármelyik spirituális mester hozzáférhető számodra, amennyiben ehhez tiszta és világos szándékot tartasz.
  • Pihentesd az éber figyelmedet a szíved körüli tiszta fehér fénylő gömbben és engedd, hogy a hangkódok aktiválják a sokszoros kapukat, melyek a gömbből terjednek kifelé más lét-tartományokba.

Miközben ezt teszed,

  • a gömb giroszkópként pörögni kezdhet.
  • Féreglyukak nyílhatnak
  • és/vagy hirtelen a fizikai testeden kívül találhatod magad, az űrben  vagy más dimenziókban lebegve.

Ha a gömbön keresztül utazol, vagy a KA Testedben leszel vagy tiszta tudatként – bármi alakfelvétel nélkül.

Az Ib-vel való munka ilyen formában, ahogy korábban említettük, mélységes erősítő energiákhoz valamint transzcendens tudáshoz juttat – mindkettő felbecsülhetetlennek fog bizonyulni, ahogy a bolygó és az emberiség többi részével együtt áthaladsz a jelenlegi Kaotikus Csomóponton.

Végül pedig, az Ib értékes eszköz a halál beálltakor is. Ha még nem tudod, miként légy hatással arra, hogy mely dimenzióba vagy világba lépj be a halál eljövetelekor, bizony megéri felderíteni ezt a módszert.

Hogy egy igencsak összetett jelenséget leszűrjünk a legegyszerűbb aspektusaiba, az Ib rezgésminősége fogja meghatározni, hogy a tudat vagy világ(ok) mely dimenzióiban találod majd magad a halál átjáróján való áthaladás után. A spirituálisan fejlett tartományok IFE segítségével való felfedezésével az Ib-et is megtisztítod, így az ennek megfelelően pozitívan hat ki a halálon való átkelésre.

Felemelkedés a Kaotikus Csomópontok közepette

Itt szeretnénk közbe szúrni az élet céljára vonatkozó nézőpontunkat. Spirituális megközelítésből, az emberi lét célja nem a fizikai életben maradás, mint olyan – az élet inkább a lehetőségek tere, mely a spirituális mesterszint kibontakoztatását teszi lehetővé. Ebből a szempontból, mindannyian látogatók vagytok ezen a Földnek nevezett helyen.

Gyűjts össze amit csak lehet az emberi lényként való tapasztalásból, mivel ez a lét egyik legegyedülállóbb állapota az univerzumban. Ám erőteljesen javasoljuk azt is, hogy tekints befelé önmagadba, saját lényed fénnyel teli birodalmaiba. Ezek a benned lakozó birodalmak a létfenntartás és vigasz mély kútjaiként szolgálnak, miközben az emberiség látszólag az ismeretlen felé tart.

Ez a bizonyos magasabb út nem mindenki számára járható. Ám ha azok közé tartozol, akik felfelé kívánnak tartani az életben, akkor meghívunk, hogy kevésbé ismert úton járj. Kívánjuk, hogy emeljen fel a kiolthatatlan fény és együttérzés, amely odabenn lakozik.

A Hathorok

2020. március 19.

Tom gondolatai és észrevételei

Ez a meditáció a transzformáló lehetőségek bőségszaruja azok számára, akik készek teljes mértékben belépni a tudatosság ezen egyedülálló portálján.

Az ősi egyiptomiak Ib-ként vagy fizikai szívként utaltak erre a portálra. Meggyőződésük szerint ez volt mind a lélek székhelye, mind az akarat forrása. A halál pillanatában, az egyiptomiak hite szerint az egyén szívét a szellemek birodalmában Maat istennő megméri egy toll segítségével, hogy lássa, megterhelték-e az Ib-et az életben átélt tapasztalatok avagy olyan könnyűnek bizonyult-e, mint a pehely. Amennyiben az Ib könnyűnek találtatott, az egyén beléphetett a magasabb világokba. Ha a szív az életbeli lemondásokkal és bajokkal volt terhes, akkor az alacsonyabb világok egyikébe került.

Az Egyiptomi Magas Alkímia egyik titka az volt, hogy az egyén a fizikai világ megjelenéseiből a Magasabb Én vagy BA felé helyezte át a hűségét, ami a természetéből adódóan átalakítja a negatív élet-benyomásokat a korlátlan tudat szabadságába, amely átlát a fizikai világ illúzióin.

Érdekes módon a tibeti buddhisták hite szerint a szív az Elpusztíthatatlan Csepp székhelye, amely minden élettapasztalás lepárolt esszenciája, melyet magunkkal viszünk a tudat más tartományaiba.

A Hathorok igen világos útmutatást adtak a meditációhoz, valamint okot is a gyakorláshoz, így nem érzem, hogy ezt tovább kéne fejtegetnem.

Azonban, a meditációval való többszörös foglalkozásom után azt gondolom, hogy segít, ha ismertetek az általam észrevett jelenségek közül néhányat, melyeket – remélem – sokan, akik teljesen átadják magukat, úgyszintén meg fognak tapasztalni. Nem azért mélyedek ebbe bele, hogy előre programozzam a tapasztalatot, hiszen mint minden dologban, ebben is mindannyian a saját egyedi tapasztalatunkat éljük át.

A meditáció által létrehozott nyílások azonban igen ütős és tudatmódosító hatásúak lehetnek. Ennek lehetőségéről valamilyen fokú elképzeléssel rendelkezni, úgy gondolom, hozzásegít a könnyedebb transzformációs térre váltáshoz, amikor az Ib portálba (vagyis a fizikai szívbe) teljesen belépsz.

Ellenjavallatok

Éberség

Ne hallgasd a meditációt éber figyelmet megkívánó helyzetekben – még akkor sem, ha haladó pszichonauta vagy a elme-argonauta vagy. Abból a tényből kifolyólag, hogy hangkódok a szív Ib portálját aktiválják (ha engedélyt adsz rá), az ennek megfelelően interdimenziós energiaáramlatot és multidimenziós információt nyit meg. A pillanatnyi idegi állapottól függően, ezek az áramlások lehetnek enyhék vagy intenzívek. Amennyiben intenzívek, rendkívüli tudatmódosító hatással bírhatnak – az érzékelt idő és tér mélységes megváltozását eredményezve. Az ilyen típusú más módosult tudatállapotok azt is kiválthatják, hogy időlegesen kilépünk a múlandó világból. Az ilyen mélyen módosult tudatállapotokban hatalmas mennyiségű energiát, mentális felfogást és érzelmeket lehet meggyógyítani, valamint átalakítani. Azonban, nem bölcs dolog az ilyenfajta módosult érzékelés állapotaiba belépni, amikor – például – autót vezetsz vagy gépekkel dolgozol.

Epilepszia vagy rohamok

Ha epilepsziád vagy rohamaid vannak, akkor azt javaslom, először nagyon halkan – szinte alig hallhatóan – kezd el hallgatni a felvételt. Ahogy hozzászoksz a hangkódokhoz és a meditációs módszerhez a Hathorok leírása alapján, lassan emelhetsz a hangerőn.

Igen valószínűtlen, hogy ezek a hangkódok bárkinél is rohamot váltanának ki, de inkább óvatos szoktam lenni, amikor másokat potenciálisan mélyen módosult tudatállapotokba vezetek. Csak azért hozom fel az epilepsziát a meditációhoz kapcsolódóan, mert a fizikai szív kapcsolódik az agy két halántéki lebenyéhez a bolygóidegen keresztül. A tudomány terén bizonyos tanulmányok világosan megmutatják, hogy az agyra mélyen hatnak a szív által kiváltott elektromágneses mezők, valamint a szívből az agyba áramló energialöketek. Megint csak, valószínűleg ez senki számára nem fog gondot okozni. A biztonság kedvéért azonban, alig hallhatóan kezdd el hallgatni a meditációt, majd lassan emeld a hangerőt.

Fizikai és éteri reakciók

Miközben a szívedre összpontosítasz és a hangkódokat hallgatod, a hangok várhatóan a fizikai szívedben fognak különböző helyeket rezegtetni – ha tartod ezt a szándékot.

Az összpontosított figyelem megtapasztalásának szintje, valamint a tudatalatti engedélyed mértéke fogja kezdetben diktálni a kitágult létállapotok tapasztalásához az átélés mélységét. Ám ha rendszeresen foglalkozol a meditációval, egyre érzékenyebbé és figyelmesebbé fogsz válni a finomenergiákra, valamint a szíved interdimenziós nyílásaira.

Két útjelző szolgál kulcsként a meditációval való előrehaladáshoz.

  • Az első az a felfogás, hogy a hangkódok szó szerint a fizikai szív különböző területeit rezegtetik, a biorezonancia által pedig a test további részeit. Ezen finomenergiák kibocsátása igen jótékony hatású mind a test, mind az elme számára. Ahogy egyre inkább hozzászoksz és kényelmesebben érzed magad, a szív és test rezonanciájának érzete a hangkódok hatására elmélyülhet.
  • Az előrehaladás második útjelzője akkor jelenik meg, amikor képes vagy a figyelmedet a szívedet körülvevő tiszta fénylő gömbre összpontosítani, s megengeded, hogy a hangkódok megnyissák az Ib portált a szíveddel összekapcsolódó multidimenziós valóságok felé.

Kísértést érzek, hogy itt leírjam a gyógyulás csodálatos megtapasztalásait, melyek e szinten megtörténhetnek, ám visszatartom magam. Ha feltérképezném e belső térségek bármelyikét is számodra, bármilyen jó szándékkal is tenném, mégis akaratlanul is hatással lennék a saját átélésedre. Így inkább rád hagyom, hogy ártatlanul lépj be e titokzatos és mérhetetlen belső világba. Ez a legjobb, amit tehetek.

A meditáció eredete

A meditáció zenéje egy hang-feltárás élőben felvett anyaga, amely a szívcsakrára összpontosult, s melyet a Hathorok adtak át a Biofotonikus Ember (Biophotonic Human) című intenzíven. Azért választották ezen hangkódok használatát ebből az előző meditációból az Ib portál aktiválásához, mert azok rendkívül hatékonyak és eredményesek az Ib portál aktiválásának és megnyitásának feladatához.

A tény, hogy a Hathorok olyan hang meditációt választottak, amely eredetileg a szívcsakrát aktiválta az Ib (fizikai szív) s annak multidimenziós természetének aktiválásához, a fizikai szív és a szívcsakra közötti mély összeköttetésről beszél.

Elektronikus anomália

Egy érdekes elektronikus rendellenesség jelenik meg kb. a hangmeditáció 10:48 percénél. Egy kis radarjel, amely a Hathorok szerint energetikai hatásként jelent meg, a magasabb dimenziók elektronikára kifejtett hatásaként. Ez néha előfordult mást eseményeken is, amikor a finomenergiák a hang-közvetítés során kihatottak a digitális felvevőgépek elektromos áramkörére. Úgy döntöttem, hogy kiveszem ezt a jelet, de a Hathorok közbeléptek azt mondván, hogy ez is az információ része s nem eltávolítandó. Így ott maradt a helyén, s bármilyen furcsának is hangzik, az a kis radarjel a része volt az átadásuknak abban a pillanatban.

Akiknek megvan a Biofotonikus Ember workshop felvétele, a hangmeditáció a 6. CD-n az ötödik.

A biofotonika lebilincselő és jelentős kutatási terület, amely egy ideje már dokumentálja a biológiai fény valóságát. Más szavakkal, a biológiai sejtjeink mérhető és mennyiségileg meghatározható fényt bocsátanak ki. Ha még nem ismered ezt a tudományterületet és szeretnél többet tudni róla, azt javaslom, hogy keresd meg a honlapon a Cikkek (Articles) részleget, azon belül pedig a Biophotonic Human Class Handouts-t. Itt alapleírást találhatsz e tudományterületről, valamint mind tudományos, mind laikus-barát forrásokat.

Hallgasd fej- vagy fülhallgatóval a felvételt a maximális pszicho-akusztikus hatás érdekében.

A teljes Biofotonikus Ember (Biophotonic Human) workshopon belüli Hathor átadás 11:06 perc hosszú.

Miután többször alkalmaztam a meditációt, úgy döntöttem, hogy a bővített változatot is közzéteszem, amely a teljes átadás háromszori ismétlése a folyamatos hang-tér létrehozása érdekében. Úgy találtam, hogy a meditáció legalább háromszori ismétlése adja számomra a legmélyebben transzformáló megtapasztalást. Kipróbáltam úgy is, hogy csak mindig megnyomtam az ismétlést, de az az egyszerű feladat, hogy megnyomjam a gombot, kihozott a tapasztalásból. Aki szeretne mélyen elmerülni és dolgozni ezzel a hangmeditációval, a Bővített változatot hasznosnak fogja találni. 33:18 perc hosszú.

Fontos megjegyzés: Ezek a hangmeditációk, valamint mindaz, amiről az Üzenethez nem közvetlenül kapcsolódó információk részben olvashatsz, ingyenesen hozzáférhetőek, csakis személyes használatra. Szerzői joggal védett intellektuális tulajdon mind, s nem megengedett a másokkal való megosztásuk az írásos beleegyezésem nélkül. Ha továbbított üzenetként kaptad s a linkek nem működnek, menj a Listening részleghez a www.tomkenyon.com -on.  Miután beleegyezésedet adod a hallgatási feltételekhez, szabadon hozzáférhetsz a hangmeditációk, előadások és interjúk széles skálájához. Csak görgess lefelé, amíg megtalálod a címet, amit keresel.

A Dropbox (ahol az mp3-ak tárolódnak elektronikusan) megváltoztatta a megtekintési formátumát. Amikor rákattintasz az alábbi linkek egyikére, az közvetlenül az audió fájlhoz visz. Amikor az oldal megjelenik, egy csomó függőleges vonalat fogsz látni. A vonalak jelentik a felvétel hangerő szintjét.

A vonalak bal alsó sarkában van egy nyíl, a klasszikus lejátszás ikon. Ha tetszik, amit hallgatsz és szeretnéd letölteni a fájlt, a letöltési opciók a függőleges vonalak felett találhatók jobbra. Találsz Hozzászólások részt is. Ezeket egyenesen én kapom meg, s el is olvasom. Amennyiben azonban kérdésed lenne, kérlek küldd el ide: office@tomkenyon.com.

Az Ib Portál  Hangmeditáció meghallgatásához és/vagy letöltéséhez (11:06 perc), kattints ide.

Az Ib Portál Hangmeditáció Hosszabb Változat meghallgatásához és/vagy letöltéséhez (33:18 perc), kattints ide.

Az üzenethez nem közvetlenül kapcsolódó információ

Az első Hathor üzenet – rajtam keresztül – 2003. február 8-án került átadásra. Az elmúlt tizenhét év folyamán, a Hathorok számos hangmeditációt adtak, valamint alapvető fogalmakat ismertettek a tudatosságról, szándékról és következményekről, melyek hasznosak lehetnek ebben a mostani hatalmas változások és bizonytalanság idejében.

Az üzenetből összegyűjtöttem a leggyakorlatiasabbakat és legközvetlenebbeket, s minden egyes üzenethez és hangfájlhoz rövid leírást készítettem – jelezve, hogy miről szólnak s mihez lehetnek hasznosak.

Reményeim szerint értékes segítség ez, hiszen rengeteg anyag került átadásra az elmúlt tizenhét évben, könnyű elveszni bennük. Ezt a The Hathor Navigator-nak hívom. Ha rákkattintasz, közvetlenül odavisz a link. Úgy is megtalálhatod, ha a Cikkek (Articles) részlegben a www.tomkenyon.com  oldalon lefelé görgetsz, amíg rá nem találsz a “Hathor Navigátorra”.

A Bálnák Siratása (Lament for Whales) egy régebbi felvétel, ami a Listening részleg felületén már korábban közzé lett téve. Azonban, a weboldal tartalmát átnézve, észrevettem, hogy a felvétel valahogyan megsérült. Eltávolítottam a sérült fájlt és feltöltöttem a felvétel új, tiszta változatát. Úgy gondolom, megéri meghallgatni. Rákattinthatsz az alábbi linken vagy a Listening részlegen lefelé görgetve, amíg meg nem találod a címet.

Kattints ide a Lament for Whales meghallgatásához vagy/és letöltéséhez.

©2020 Tom Kenyon      Minden Jog Fenntartva    www.tomkenyon.com

Ez az írott üzenet bármilyen formában megosztható, amennyiben ingyenesen, tartalmának bármiféle megváltoztatása nélkül történik, valamint a szerzői jog ezen megjegyzését is tartalmazza. Ez az engedély nem vonatkozik a hangmeditációra. Amennyiben szeretnéd, hogy a barátaid vagy a családod meghallgassa a hangmeditációt, ez az email továbbítható a Megosztás gombra kattintva vagy a www.tomkenyon.com  weboldalon a Hathorok résznél is megtalálható.

Megosztási lehetőségek