HATHOROK – A Legmagasztosabb Sors Dala a Föld Gyermekeinek – 2019.10.21.

Hathor Bolygószintű Meditáció Tom Kenyon-on keresztül 

2019.10.21. 

A Legmagasztosabb Sors Dala a Föld Gyermekeinek

 

Ezt a hangmeditációt eszközként ajánljuk fel mindazoknak, akik segíteni kívánják az emberi lények jövendő nemzedékeit a Földön.

Ez az eljárás egy olyan szertartáson alapszik, melyet egy-egy új Hathor születésekor alkalmazunk. A szülők és az egész rokonság A Legmagasztosabb Sors Dalát éneklik a gyermeknek, hogy a szándék harmonikus terét hozzák létre, amely Hathor lényként elkíséri majd egész életében. A szándék pedig az, hogy e lény elmélyült és akadálytalan hozzáféréssel rendelkezzen saját spirituális erősségeihez, valamint, hogy miközben az élet a létezés kihívásait hozza elé a dualisztikus univerzumon belül, az erő e mély kútjából könnyebben meríthessen.

Ahogy a Föld jövőjét szemléljük, s mindazt a rendkívüli körülményt, melyek a bolygón testet öltő gyermekekre várnak, együttérző meghatottsággal arra kapunk indíttatást, hogy ezt a dalt elénekeljük nekik is, ugyanazzal a lelkülettel, amivel a Legmagasztosabb Sors Dalát saját gyermekeinknek énekeljük.

A jelenleg és a jövőben is folyamatosan feltáruló Kaotikus Csomópontok növekvő számának és intenzitásának köszönhetően, az emberiség jövője gyors és radikális átalakuláson megy keresztül. Azon lények, akik ezekbe a körülményekbe fognak inkarnálódni, hallatlan fizikai, mentális, érzelmi és spirituális kihívásokkal fognak szembesülni.

A mi nézőpontunkból, az “élet célja” az, hogy a kifejeződés egy terét kínálja fel, ahol is a teremtmény felfedezheti saját mélyebb természetét a létezés nyomása alatt, annak érdekében, hogy magasabb spirituális minőségeket valamint képességeket bontakoztasson ki. Ezeket további más életöltőkbe és a valóság másfajta, transz-biológiai dimenzióiba viszi magával – vagyis a megtestesülés olyan tartományaiba, melyek inkább fényből tevődnek össze, mint anyagból.

Ha ráérzel e hangmeditáció szándékának rezonanciájára, arra hívunk, hogy alkalmazd bármikor, amikor a hívást érzed. Természetéből adódóan, e hangmeditáció gyógyulást és vigasztalást nyújt mindazoknak, akik vele foglalkoznak. Miközben a hangkódokat hallgatod – tudd, hogy bármiféle cselekvés nélkül – azok a tudat mérhetetlen, titokzatos és végtelen mátrixát aktiválják és hozzák élő, oly módon, ahogy az saját fizikai megtestesülésed véges valóságában kifejeződésre jut.

Engedd, hogy az éber tudatúságod a szívcsakrában nyugodjon (mellkasod közepén) és képzeld el – úgy, ahogy az számodra természetesnek érződik -, hogy a Földre születendő gyermekek összes jövőbeli nemzedéke előtted áll. Ez valóban a teremtmények igen nagy számát jelenti. Sokan közülük tőled különböző kulturális valóságokat és fajokat képviselnek majd. Egyszerűen csak fogadd be őket éber tudatodba. Ez az első lépés: hogy egészen egyszerűen tudatosítsd őket élénk képzeleted által.

A következő lépés, hogy olyan harmonikus felhangot adj ehhez, amely erőt adóan fenntartja őket életük jövőbeli kibontakozásában. Küldd nekik a bátorság, vigasztalás és méltányolás (vagy akár hála) érzetét, a nagy feladatra vonatkozóan, melyre egy kavargó és átalakuló világba való megszületés által vállalkoznak.

Vannak, akiket időről-időre [a hangkódok hallgatásának] e folyamatában legyőz a félelem, kétségbeesés, bánat és más érzelmek sora a jövőt illető saját zaklatottságukból adódóan. Ha ilyen érzések bukkannak fel benned, kapcsolódj le a Föld jövőbeni, előtted álló gyermekeinek képéről. Ilyenkor inkább összpontosíts a szívcsakrádra, s engedd, hogy a hangkódok átalakítsák a saját fájdalmadat és szorongásodat a jövőre vonatkozóan. Csak maradj a hangkódokkal s hagyd, hogy a felbukkanó érzések ott legyenek, anélkül, hogy az érzelmeiden bármi módon is változtatnál. Végső fokon az éber tudatállapotod és az érzelmi fájdalmad egyesülése, a hangkódok energiájával együtt fogja az érzéseket átalakítani, s egy másfajta érzelmi teret létrehozni számodra. Előfordulhat, hogy akár többször, több alkalommal is dolgoznod kell a hangkódokkal ilyen formában, hogy megtisztítsd a jövőt illető saját negatív lenyomataidat.

Ne dolgozz a hangmeditációval a jövő nemzedékeinek küldendő pozitív szándékküldésként amíg te magad nem vagy érzelmileg tiszta.

Lényeges megérteni, hogy rendelkezned kell a spirituális mesterszint egy bizonyos fokával, hogy a kellő rezgésteret tudd tartani a pozitív szándékátvitel érdekében. Bizonyosodj meg róla, hogy a pozitivitás e szintjét képes vagy megtartani a hangmeditáció időtartama alatt.

Ha úgy látod, nem vagy képes tartani ezt a pozitív rezgésteret saját érzelmi valóságodban, akkor a hangkódokkal a fent leírt módon alkalmazott ön-tisztítás céljából dolgozz csak. Legyen inkább ez a meditációd középpontjában, ahelyett, hogy pozitív szándékot küldenél a jövő nemzedékeinek. Amikor elegendő érzelmet kitisztítottál annak érdekében, hogy pozitív teret tudj tartani a meditáció alatt, onnantól szabadon alkalmazhatod a jövő nemzedékei javára.

Az idő folyamában lesznek olyan pillanatok, melyek előnyösebbnek számítanak a meditációval való foglalkozásra, így pozitív hatást kiváltva az eljövendő generációk számára. Ha kapcsolódást érzel ehhez a munkához, rá fogsz érezni, mikor jönnek el ezek az időszakok. Általánosságban, a kozmikus egybeesések mint az Újhold, Telihold vagy más kozmikus együttállások igen eredményes alkalmakat nyújtanak a hangmeditációval való munkához.

Azoknak, akik hívást éreznek, hogy rendszeresen gyakorolják ezt a meditációt, ezt a Föld és minden jövendő nemzedékei nevében megköszönjük.

A mi nézőpontunkból minden, ami-aki tudattal rendelkezik a kozmoszban mindenhol, függetlenül az általa felöltött formától, egy szövevényes és egymásba fonódott fény- és energiaszőttes részét képezi.

A világegyetem bármely részében történő fordulat kihatással van a többi részre. Így, akik e hangmeditációval dolgoznak a pozitív szándékküldés érdekében, bizonyosak lehetnek benne, hogy jótékony kisugárzás-magokkal járulnak hozzá az élet óriási szőtteséhez.

Legyen része minden teremtménynek gyógyulásban és emelkedjenek annak ismeretére, hogy – kivétel nélkül – a Nagy Misztérium élő megtestesülései. Legyen áldott az életük ennek megértése által!

A Hathorok
2019. október 21.

Tom gondolatai és megjegyzései

E hangmeditáció lefegyverzően egyszerű, s számos alkalommal való használata után igazolhatom a Hathorok megjegyzését, miszerint:

“e hangmeditáció gyógyulást és vigasztalást nyújt mindazoknak, akik vele foglalkoznak.”

Többször előfordult, hogy felzaklattak a világ eseményei, s úgy döntöttem, alkalmazom a meditációt. Minden esetben azt éreztem, hogy egy nyitottabb, leleményesebb és békésebb mentális/érzelmi állapotba léptem be.

A hangmeditáció 13:51 perc hosszúságú, egyben pedig a vágatlan változata annak a meditációnak, melyet a seattle-i (Washington) workshopon kaptunk 2018-ban, The Luminous Ones (A Fénylő Lények) címmel.

A közlés vételét követően, feltettem néhány kérdést Hathor mentoraimnak, melyekről úgy gondoltam, felmerülhetnek az üzenet olvasóiban.

Először is, amíg üzenetük érintette azon gyermekeket, akik a jövőben fognak testet ölteni, azokat egyáltalán nem, akik jelenleg számítanak gyermekeknek. Lehet-e ezt a meditációt azok felé is irányítani, akik már inkarnálódtak s még gyermekéveiket élik? A rövid válasz erre: igen, de egy kikötéssel. Fontos megérteni, hogy ne erőltess rá semmilyen gondolatformát, meggyőződést vagy forgatókönyvet  a meditáció befogadóira. A meditáció egyetlen célja, hogy összekapcsolja őket saját belső spirituális erősségeikkel és forrásaikkal – nem pedig, ismétlem: nem pedig az, hogy a sajátodból bármit is rájuk erőltess.

Mivel az állatbarátoktól is sok emailt vártam, megkérdeztem a mentoraimat, hogy a meditáció használható-e pozitív szándék irányításához később inkarnálódó nem emberi állatok felé a bolygón. A válaszuk erre az egyöntetű igen. Sőt, azt mondták, hogy vannak olyan állat-lelkek, akik fejlettebbek az emberi léleknél, s mivel minden érző teremtményre hatással lesznek a most kezdődő bolygón zajló átalakulások, a hangmeditáció igen jótékony hatású az állatvilág számára. Úgy folytatták, hogy amennyiben a pozitív szándékot állatok valamint emberek felé is irányítani kívánod, azt külön-külön alkalmakon tedd.

Következő hozzászólásuk a spirituális behangoltságot érintette. A Hathorok szerint, vannak emberek, akik közelebb érzik magukhoz az állatokat, mint az embereket – s amennyiben ez áll fenn nálad is, egyszerűen tudd magadénak ezt az előszeretetet, s alkalmazd a meditációt csak az állatvilággal való foglalkozásként.

Végső magyarázatukat a témához igen érdekesnek találtam. Azt mondták, hogy akik a meditációt csak az állatvilággal való foglalkozásként használják, azokban végső fokon egyfajta váratlan együttérzés bukkanhat fel általánosságban az emberi lények felé is, mivel sok (vagy a legtöbb) embert mélyen megsebezte az általuk érzékelt különváltság az állatvilágtól, valamint az állat-szellemek tartományával való interakció hiánya.

Végezetül pedig, egy felfedezést tettem: ezen hangkódok néhány érdekes tulajdonsággal bírnak.

Ezt azoknak említem meg, akik Hang Gyógyítók, a Pszichoakusztika és/vagy a „Psychonauts of the Mind” felderítői.

E bizonyos hangmeditáció hangkódjai szokatlan harmonikus és térbeli összefüggésbe vannak rendezve. Úgy gondolom, hogy ezen harmónikus és térbeli összefüggések felelősek részben azon finomenergia kvantumfluktuációiért és multidimenziós rotációs tereiért, melyek parányi energetikai féreglyukakat váltanak ki. Továbbá úgy gondolom, hogy ezeken a végtelenül parányi féreglyukakon vagy az Einstein-Rosenberg Hidakon keresztül vagyunk képesek pozitív szándék-generátort létrehozni a jövő generációi számára.

Míg a még meg nem született nemzedékek javát érintő szolgálat a hangmeditáció egyetlen fókuszpontja, meggyőződésem, hogy ugyanakkor önmagunk számára is pozitív hatást teremtünk a felsőbb jót szolgálva, önmagunk érdekein túllépve.

Kattints ide A Song of Highest Destiny for the Children of Earth (A Legmagasztosabb Sors Dala a Föld Gyermekei számára) meghallgatásához és/vagy letöltéséhez.

Megjegyzés: Amikor rákattintasz a fenti linkre, az a Listening Agreement (Feltételek a hallgatáshoz) oldalra visz. Miután elfogadtad a feltételeket, máris elérhetővé válik a hangmeditációk bőséges forrása, valamint előadások, interjúk, amiket szintén meghallhathatsz vagy letölthetsz személyes céllal történő felhasználáshoz. Csak görgess lefelé, amíg meg nem találod azt A Song of Highest Destiny for the Children of Earth címmel.

Az üzenethez kapcsolódó közvetett információ

Ökológiai lábnyom

Törekvéseink részeként saját ökológiai lábnyomunk csökkentése, valamint a műanyagok használatának kiiktatása érdekében, néhány változtatást tervezünk eszközölni kiadónk életében.

Ezen változásokba tartozik a legtöbb CD folyamatos forgalomból való kivonása, melyeket audio letöltésre cserélünk. Pillanatnyilag minden felvétel elérhető fizikai CD-n is, de amint kifutnak a készletből, nem készül belőlük új. Más szavakkal, amennyiben bármi workshop felvételt tartalmazó fizikai CD-t vagy más zenei anyagot szeretnél, azt javasoljuk, hogy minél előbb szerezd be azokat.

Azt a hosszútávú projektet is elkezdtük már, hogy minden könyvünket letölthető PDF formátumba konvertáljunk. Pillanatnyilag nem tervezzük lecserélni ezekre a könyveket, de mindkét formában elérhetőek lesznek egy ideig: könyv és PDF változatban.

Ez a PDF projekt beletelik egy kis időbe. Amennyiben fel vagy iratkozva az emailes értesítésekre egy-egy új termékhez vagy workshophoz való hozzáférést illetően, erről is automatikusan hírt kapsz. Ha nem iratkoztál még fel erre, s ha szeretnél, egyszerűen menj a Contact  gombhoz a Főoldalunkon.

The Luminous Ones (A Fénylő Lények)

Ahogy a fenti üzenetben már említettem, a A Song of Highest Destiny for the Children of Earth (A Legmagasztosabb Sors Dala a Föld Gyermekei Számára) a seattle-i intenzív (The Luminous OnesA Fénylő Lények címmel) vágatlan hangmeditációja.

E rendezvény élő felvételei jelenleg elérhetőek mind CD, mind mp3 audió letöltés formában.

A rendezvény szokatlannak minősült abban az értelemben, hogy földöntúli lények széles skálájától részesülhettünk fénylő energiákban. Tizenhat hangmeditációt foglal magába a felvételcsomag, a Hathorok, Hindu és Sámáni eredetvonalak hang átviteleit tartalmazza, valamint a 13.századi Dzogchen Mester, Longchenpa figyelemreméltó hangmeditációját is.

Kattints ide vagy látogass el a The Store oldalra további információért.

©2019 Tom Kenyon     

Minden Jog Fenntartva    www.tomkenyon.com

Ez az üzenet bármilyen formában megosztható, amennyiben ingyenesen történik, tartalma ugyanaz marad és a szerző megnevezésre kerül, valamint a szerzői jog ezen megjegyzését is tartalmazza. Ez az engedély csak az írott üzenetre vonatkozik, a hangmeditációk nem közzétehetők semmilyen közösségi média vagy internet oldalon a szerző írásos beleegyezése nélkül.

Megosztási lehetőségek