HATHOROK – TRILLIUMOK 2018.09.21. -Tom Kenyon

Hathor Bolygószintű Meditáció
Tom Kenyon-on keresztül

 

Trilliumok 2018.09.21.

Ebben az üzenetben egy egyszerű, ám igen hatékony módszert kívánunk megosztani a testetek kvantum potenciáljainak eléréséhez. E technika lehetővé teszi, hogy a tudatosság más dimenzióinak élet-emelő, finom energiáiból merítsetek.

Trilliumok

A trilliumok kvantummező-hatások, melyek két szubatomi részecske összekapcsolódásakor jönnek létre.

Ahogy a szubatomi részecskék egymáshoz kapcsolódnak, s így létrejönnek az atomok, a kvantummező-hatások felerősödnek.

Ezután az atomok – komplex molekulákat teremtve – egymáshoz illeszkednek, a kvantummező-hatások pedig egyre szövevényesebbé és kiterjedtebbé válnak.

E nézőpontból a fizikai test egy bonyolultan koreografált generátora az összefonódó és egymásra ható kvantummező-hatásoknak, melyek a test sejtjeiből spontán keletkeznek.

Ezen sejtszerű kvantummező-hatások legtöbbször különlegesen koordinált kvantum attraktorokká (egyfajta vonzássá – a ford.) fejlődnek, melyek a test sejtjeibe finomenergiákat vonzanak a környezetből. Ez a folyamat mindenképp végbemegy, akár a tudatában vagytok, akár nem, mivel a sejtmátrix – amire a testként utaltok – automatikus és visszaható műveletéről van szó.

A trilliumok többféle furcsasággal is rendelkeznek. Ezek egyike a rejtélyes természetük. Saját tudatos éberségetektől függetlenül működnek, mégis mélyen kihat rájuk a mélységes belső meggyőződésetek a valóság természetével kapcsolatban. Más szavakkal, a trilliumok programozottak – kvantumszinten – a tudatosság és az anyag közötti felfoghatatlan és titokzatos érintkezés által.

Két, ugyanazon környezetben élő személy teljesen eltérő finomenergiákat vonzhat magához, saját belső meggyőződésük alapján. Ezek a különbségek aztán jelentős hatással lehetnek a “valóságuk” észlelésére (valamint arra, hogy mit tartottak lehetségesnek) csakúgy, mint arra is, hogy valójában mit képesek véghezvinni ezen észlelt “valóságokon” belül.

Bár a trilliumok működése megkérdőjelezhetetlenül automatikus, annak alapján, hogy minek bevonzására programozzák őket, a fókuszált szándékotokkal szintén könnyen hatni lehet rájuk.

Más szavakkal élve, hatással lehettek rá, hogy milyen finomenergiák vonzódnak oda hozzátok, saját fókuszált szándékotok ereje által.

A trilliumokkal való foglalkozás értéke abban rejlik, hogy erősítő és kiegyensúlyozó energiákat hívhattok be a Kozmosz más szintjeiről.

Ez azt jelenti, hogy nem kell csupán a fizikai dimenzióra – arra, ahol a testetek éppen tartózkodik – szorítkozni a táplálék és felemelő energiák bevonzása érdekében.

A trilliumok ezen képessége, miszerint magukhoz hívják a táplálékot és felemelő energiákat a fizikai bolygón túli dimenziókból, pontosan az, amiért ezt az információt megosztjuk veletek most.

Bolygószintű változások

Korábbi bolygószintű üzenetekben már foglalkoztunk a különféle ökológiai problémákkal, amikkel a bolygó szembesül. Ezen mostani üzenet mélyebb kontextusához határozottan ajánljuk egy korábbi közlésünk elolvasását Spatial Cognizance (Térbeli észlelés) címmel. (Megjegyzés: A Hathorok résznél található a weboldalon, www.tomkenyon.com).

Ezen említett üzenetben átadtunk néhány előrejelzést a Földetek ökoszisztémájával kapcsolatos irányvonalakról – különösen arról, melyre a Hatodik Tömeges Kipusztulásként utalnak az ökológiával foglalkozó tudósok.

Amikor a Hatodik Tömeges Kipusztulásról beszélünk, arra a tényre utalunk, hogy öt korábbi különböző korban a növény- és állatvilág fajai nagyszámban eltűntek a bolygóról.

A mi nézőpontunkból, valamint számos ökológus nézőpontjából, egyértelműen a Hatodik Tömeges Kipusztulás felé tartotok.

Azt is hadd tisztázzuk, hogy míg a Hatodik Tömeges Kipusztulás egy valószínűségnek számít az idővonalatokon, semmiképpen sem bizonyosság, mivel minden esemény módosítható akár az utolsó pillanatban is. Ha azonban az emberiség nem változtat a természettel és a Föld ökoszisztémájával való kapcsolatán, akkor a Hatodik Tömeges Kipusztulás fenntartóztathatatlanul folytatódni fog.

A Hatodik Tömeges Kipusztulás nem azt jelenti, hogy az egész emberiség kihal, de azt igen, hogy az emberiség nagy többségét érinteni fogja.

Véleményünk szerint az elkövetkező huszonöt év a bolygó gyors és radikális transzformációját fogja bevezetni, így a kollektív tudatosságét is.

A földgolyó minden részén megnövekszik az egyre pusztítóbb viharok intenzitása. Az óceánszint gyorsabban fog emelkedni, mint ahogy azt előrejelezték. Azok, akik alacsonyan fekvő tengerparti területeken élnek, beljebb fekvő részekre kényszerülnek vándorolni, hamarabb, mint ahogy azt a tudósok jósolták.

Mindezen ökológiai változás hatalmas túlélési stresszt vált ki a vadvilágban és a növényvilágban, például a fákban és a kovamoszatokban, melyek apró mikroorganizmusok a világ óceánjaiban. A fákkal együtt a kovamoszatok és más fitoplankton organizmusok felelősek a Föld oxigéntermelésének túlnyomó részéért.

A Föld hatalmas fa rezervátumait a túlerdősítés fenyegeti, és mind a fákat, mind a fitoplankton organizmusokat negatívan befolyásolja az éghajlat változás csakúgy, mint a növekvő méreghatások, amiket a modern technológia vált ki. Az óceánok túlsavasodnak, ez pedig nagy pusztítást végez az óceánok és a szárazföld élővilágában.

Amennyiben a Hatodik Tömeges Kipusztulás változatlanul folytatódik, az emberiség túlnyomó többsége a Föld történelmének részévé fog válni. Az emberek azon csoportjai, akik megmaradnak, másfajta lényekké válnak. A természet gondozói, nem pedig uralkodói lesznek, és az együttműködésre való igény kollektív megértése bevésődik mindenki tudatába.

Az emberek közti eltérés, a kultúra és vallás tekintetében, sokkal kevésbé lesz fontos, mint jelenleg. Ez annak a ténynek lesz köszönhető, hogy a túlélés érdekében az embereknek félre kell tenniük a különbözőségeket és új közös alapokat kell találniuk (apropó, ezt átvitt értelemben és szó szerint is értjük).

Az emberi lények ezen új “rangja” nagyobb tudati átbocsátóképességgel fog rendelkezni, és a tudatosság más dimenzióira is nyitott lesz.

Ez azt jelenti, hogy a jövőbeni emberek közvetlen tudatos kapcsolatban fognak állni más lényekkel, akik galaktikus vagy intergalaktikus természetűek (vagyis idegenek), vagy testnélküli intelligenciák, például angyalok vagy más energia-lények.

A következő negyedszázad végére, az emberiség növekvő százaléka galaktikus felfedezésre indul, valamint a világűrben közlekedő civilizációvá válik.

Furcsa idők lesznek ezek, az biztos, és lesznek olyanok, akik megkísérelnek megszökni a Föld sanyarú ökológiai változásai elől. Ugyanakkor, mások elkötelezettek maradnak a földi élet iránt, és az emberek ezen új rangja megtalálja a túlélés és a virágzó gyarapodás újfajta kreatív módjait. A változáson végbemenő Földdel való kölcsönhatás ezen újszerű formái magukban foglalják az élelem új fajtáit, valamint eddig felfedezetlen gyógyszereket.

Visszahozva fókuszunkat a következő huszonöt évre: az éghajlat változásnak köszönhetően, elkerülhetetlen lesz az élelemhiány csakúgy, mint a vízhiány a világ különböző részein.

A biológiai rendszereket érintő stressz, valamint a víz és levegő színvonalának leromlása következtében az élelem, a hidratáció és oxigén források életereje visszatarthatatlanul gyengülni fog.

Más szavakkal élve, egyre nehezebbé válik a tápanyag és élelem kivonása a Föld környezetéből, amire eddig az emberiség az évezredek folyamán támaszkodott.

A trilliumok, mint más világokból érkező táplálékforrás

A trilliumok az olyan táplálékforrások elérésének egy formája, ami a létezés más dimenzióiban található, a Föld jelenlegi valóságán kívül. Mégpedig olyan eszköz ez, amivel testetek sejtjeibe erősítő táplálékfajtát és jótékony energiákat vihettek be. Érdekesség, hogy ez a fajta finomenergia többféle formát is felvehet, beleértve ebbe a mannát is, mely egyfajta, más világokból eredő ehető élelemforrás, amiről az Ószövetségben és a Koránban is olvashattok.

A trilliumjaitok alapos ismerete remek eszköztárrá válik számotokra, ahogy az előttetek álló kaotikus természetű bolygószintű változások mélye felé tartotok.

A legnehezebb dolog a trilliumokkal kapcsolatoban az egyszerűségük. Nincs semmi “TENNIVALÓ” az aktiválásukhoz, mivel aktívak a nap 24 órájában. Az egyetlen dolog, amit tennetek kell, hogy minőséget választotok az energiáknak, amiket magatokhoz vonzotok – ez pedig egészen egyszerűen a fókuszált szándékon keresztül valósítható meg.

Ha például, több életerőre vagy akár erősítő/gyógyító energiára van szükségetek, hozzátok magatokat ellazult lelkiállapotba és legyetek tudatában egész testeteknek azzal a megértéssel, hogy minden egyes sejt kvantum attraktor. Amint a választott szándékot alkalmazzátok, a testetekben lévő trilliumok elkezdenek a Kozmosz más dimenzióiból energiákat magukhoz vonzani. Amikor figyelmetek elkalandozik, egyszerűen csak hozzátok vissza a testetekre való tudatosságba, valamint a választott szándékhoz – azzal az elfogadással, hogy a fókuszált szándéknak ez az egyszerű tartása működteti a trilliumokat.

Arra bátorítunk, hogy kísérletezzetek a sokféle különböző pozitív életemelő finomenergia magatokhoz vonzásával, amit megtapasztalni kívántok a sejtmátrixban, ami a testetek. A felminősített energiák típusai, amit a trilliumokon keresztül bevonzhattok, gyakorlatilag végtelenek.

A trilliumok potenciáljának elérése sokkal hatékonyabb, ha módosított tudatállapotba kerültök, mivel ez a képesség kívül áll a normális emberi észlelés tartományán.

Létrehoztuk a Trillium Hangmeditációt, hogy segítségetekre legyen az észlelési valóságotok elmozdításában, az audio fájl linkje az üzenet végén jelenik meg hozzá.

Annak érdekében, hogy a Trillium Hangmeditáció nyújtotta lehetőséget alkalmazzátok, csupán annyi a tennivalótok, hogy pihentessétek tudatosságotokat a testetekben miközben a meditáció hangkódjait hallgatva ellazultok. Ezután fókuszáljatok a választott szándékra azzal a tudattal, hogy ezáltal aktiváljátok a trilliumokat magatokban. Természetükből fakadóan, a trilliumok elkezdenek más tudatosságok dimenzióiból finomenergiákat bevonzani a testetekbe, a fókuszált szándékotokkal összhangban.

A trilliumok aktiválása szintén hatékonyabb és erőteljesebb, ha koherens érzelmi állapotot vesztek fel, mint például a méltányolás vagy a hála érzetét, miközben a hangmeditációba merültök.

Ahelyett, hogy ezt itt elmagyaráznánk, inkább egy korábbi Hathor üzenethez irányítunk, melynek címe:  The Multiverse Sound Meditation (Multiverzum Hangmeditáció). Ezt a weboldal Hathorok részében megtalálhatjátok ((www.tomkenyon.com).

Sok sikert kívánunk a trilliumok felfedezéséhez. Úgy gondoljuk, hogy ez a legpompásabb ajándék, amit ebben az időben átnyújthatunk nektek.

Jelentsen ez a tudás áldást számotokra és szeretteitek számára – valamint váljon minden érző lélek hasznára -, ahogy kollektíven átlépitek a nagyobb bolygószintű bizonytalanság küszöbét.

A Hathorok

2018. szeptember 21.

Tom gondolatai és megjegyzései

Mivel a Hathorok egy korábbi, Spatial Cognizance (Térbeli észlelés) üzenetre való utalással kezdték kommunikációjukat, észrevételeimet ezen üzenet első mondatával kezdeném:

“A világotok éppen egy óriási metamorfózis kellős közepén találja magát.”

Én személy szerint a metamorfózis szót különösen helyénvalónak találom, mivel általában egyfajta átalakulásra vagy alakváltásra használják.

A földi életre vetett futólagos történelmi pillantás tisztán láttatja, hogy radikális átalakulás közepén találjuk magunkat. Az élet formája (maga az, hogy miként éljük az életet) megkérdőjelezhetlenül változásban van. E változás egy része az, hogy a világ kultúrájaként pszichológiai értelemben egyre kevésbé élünk kapcsolatban a természettel. A természetes eredetünkkel való csökkenő kapcsolat hatásai hozzájárulnak a természet kollektív semmibevevéséhez. Ennek hatalmas következményeit minden biológiai életforma (beleértve magunkat is) viselni fogja, hacsak radikálisan meg nem változtatjuk a természettel kapcsolatos társadalmi hozzáállásunkat valamint viselkedésünket.

Nem kívánom megvitatni a Hathorok előrejelzését a Föld közeli jövőjét illetően, észrevételeik önmagukat magyarázóak és lényegretörőek.

Ezen előrejelzések kapcsán eszembe jut egy komment, amit egy ideje már ide-oda tologatnak az önfejlesztő szubkultúra köreiben: “Az igazság megszabadít, de először valószínűleg feldühít.”

Úgy gondolom, hogy nagy igazság van a fenti mondatban, különösen, amikor a minták felismeréséről van szó – jelentse akár személyes lélektani tendenciáinkat, a társadalmi normákat vagy a jelenkor ingoványát -, a Föld gyors ütemben változó ökoszisztémáját illetően.

Kommunikációjuk kezdetétől fogva a 80-as évek végétől, a Hathorok világosan kifejezték, hogy az élet eseményei vagy a külső állapotok kevésbé fontosak – a spirituális fejlődés értelmében -, mint az általunk hozott belső választások.

Az ő álláspontjuk szerint, az élet különféle kihívásaival kapcsolatos döntéseink formálják a tudatosságunk mélyebb szintjeit, és ezen belső tulajdonságok határozzák meg, hogy hova kerülünk következő inkarnációinkban. Más szavakkal, az adott életünkkel kapcsolatos döntéshozatalaink közvetlenül hatással vannak megtapasztalásaink minőségére csakúgy, mint a kedvező lehetőségekre más életöltőkben, függetlenül attól, hogy ez valahol az anyagi világban történik vagy a fény tartományaiban.

Ilymódon, ebből a szemszögből nézve, modern életünk a velejáró bizonytalansággal és káosszal együtt, példátlan lehetőséget kínál ahhoz, hogy igen gyors iramban felfelé haladjunk tudatosságunkban – amennyiben olyan választásokat hozunk, amik megerősítik a tudatosság ilyetén való felfelé haladását.

Ezt a fókuszt szem előtt tartva, szeretnék néhány dologra rámutatni a trilliumok Hathorok általi bemutatásával kapcsolatban.

Elsőként, létezik egy évelő virágfajta, amit Trilliumnak hívnak, azonban ennek nincs semmilyen közvetlen kapcsolata a Hathorok által használt kifejezéssel – hacsak annyi nem, hogy ez a növény is rendelkezik kvantum attraktorokkal, ugyanúgy, ahogy minden biológiai organizmus.

Van néhány szembeötlő és megfontolandó pont ebben a foglalatosságban. A Hathorok erős javaslatot tesznek a koherens érzelmi állapot felvételére a trilliumok alkalmazásakor. Amióta megkaptam a trillium információt a legutolsó Hathor eseményre való felkészüléskor, többféle módon és különböző helyzetekben foglalkoztam a trilliumokkal. Személyes tapasztalatból mondhatom, hogy a saját trilliumaim sokkal hangsúlyosabbak, amikor koherens érzelmet élek át.

Legtöbben különféle érzelmi dobozokban élünk, a pillanatnyi tapasztalatainknak megfelelően. Amennyiben saját magadat és a világot az inkoherens érzelmek álláspontjából tapasztalod (mint például félelem, rosszindulat, szomorúság vagy bármi egyéb érzelmi inkoherencia, aminek emberekként ki vagyunk téve), akkor a trilliumok működtetését is nehéznek fogod találni. Ennek eredményeképpen pedig, szándékoddal ellentétben, nem leszel képes a kozmosz erőt adó energiáinak magadhoz vonzására.

Az első lépés tehát a trilliumok bevonásához az, hogy őszintén megvizsgálod magad, hol is állsz érzelmileg.

Ez az önvizsgálat pedig a pragmatizmuson alapszik, és semmi köze sincs az önkritikához. Természetünknél fogva, legtöbbünk ki van téve mindenféle inkoherens érzelmeknek, a világban végbemenő gyors változások pedig sok esetben minden bizonnyal hozzájárulnak a növekvő inkoherenciához.

A mi feladatunk az, hogy felismerjük milyen állapotban vagyunk éppen, s ha ez inkoherens (pl. negatív), akkor találjuk meg a koherens állapotba vezető utat. A Hathorok beszéltek róla egy korábbi üzenetükben, hogy hogyan is lehet ezt elérni, melynek  The Multiverse Sound Meditation (Multiverzum Hangmeditáció) a címe. Itt kifejtették a koherens érzelmi állapot tetszés szerinti elérésének módszerét. Ezt megtalálhatod részletesebben a weboldal Articles (Cikkek) pontjánál, ha rákattintasz a Appreciation and Gratitude: A Basic Primer (Méltányolás és Hála: Alap ábécéskönyv) címűre.

A második és egyben utolsó pont, amit kiemelnék a trilliumokat illetően az, hogy az erősítő energiák magadhoz vonásának e módszere alapvetően egy passzív állapot. Nem „TESZEL” semmit a trilliumok aktiválásának érdekében, hiszen ezek mindig is folyamatosan vonják magukhoz és a tested sejtjeihez az energiákat a környezetedből.

E foglalatosság hatékonysága érdekében, csupán annyit teszel, hogy tartod magadban annak az energiának a gondolatát vagy szándékát, amit testedbe bevonzani kívánsz. Ez nem koncentrálás által történik, mivel az nem hozza el a kívánt eredményt. Ennek oka, hogy a koncentrálás egyfajta mentális feszültséget hoz létre, a trilliumok pedig akkor aktiválódnak leginkább, amikor az elme nyugodt és egyszerűen csak gyengéden tartja a szándékot.

Az irónia ebben az, hogy a trilliumok bevonásának egyszerűsége egyben a legbonyolultabb is. Legtöbben megszoktuk, hogy kemény munkával érünk el valamit. Ám amikor a finomenergiákról van szó (mint a trilliumokról), minél kevesebb az erőfeszítés, annál jobb az eredmény.

Megjegyzés: A Trillium Hangmeditáció egy részlete, amit a legutóbbi 2018-as Hathor workshopon mutattunk be, megtalálható a Listening részben. E hangtér igen hasznos a trilliumokkal való foglalkozásnál, így ingyenesen elérhetővé tettük személyes használatra. Az audio fájl linkjét észrevételeim végénél találod.

A darab hossza 5:53 perc. Felhasználva ezt a rövidített változatot, elmondhatom, hogy ez több mint elegendő a trilliumok aktiválásához a Hathorok instrukciói alapján. Ha több időt kívánsz tölteni a trilliumjaid befogadó minőségeivel, ezt megteheted az ismétlésre kattintva, s így meghosszabítva a hallgatásra szánt időt.

Aki ismeri a korábbi felvételeimet, a Trillium Hangmeditációban felismerheti az alapdallamot a Worlds Ascending-ből (Felemelkedő Világok), amely először az Ascension Codes (a Felemelkedés Kódjai) CD-n jelent meg. Ami eltérő ezen a felvételen, hogy magasabb dimenziós Hathorok – akik az  Aethos-okként ismertek – ráénekelnek az eredeti felvételre, amitől az mind akusztikailag, mind energetikailag szokatlan hatást kelt.

A Trillium Hangmeditáció a www.tomkenyon.com Listening pontjánál található.  Ha a lenti linkre kattintasz, az továbbít a Listening részleg feltételeinek elfogadásához. Miután elfogadtad a feltételeket, máris elérhetővé válik a hangmeditációk bőséges tára, valamint előadások, interjúk, amiket szintén meghallgathatsz vagy letölthetsz személyi céllal történő felhasználáshoz. Csak görgess lefelé, amíg meg nem látod a Trillium Sound Meditation Excerpt-et (Trillium Hangmeditáció kivonatot).

Kattints ide a Trillium Hangmeditáció meghallgatásához vagy/és letöltéséhez.

©2018 Tom Kenyon All Rights Reserved www.tomkenyon.com

Ez az üzenet bármilyen formában megosztható, amennyiben ingyenesen történik, tartalma ugyanaz marad és a szerző megnevezésre kerül, valamint a szerzői jog ezen megjegyzését is tartalmazza. Figyelmedbe ajánlom, hogy ez az engedély csak az írott üzenetre vonatkozik, a hangmeditációra nem.

Az üzenethez kapcsolódó közvetett információ

A legutóbbi Hathor workshop felvételei, The Art of Psychonavigating Spatial Cognizance (A térbeli észlelés pszichonavigálásának művészete) címmel elérhetőek CD vagy mp3 formában. A workshop készlet címe:  Multiverse, ami megtalálható a www.tomkenyon.com Store részében. Ezen említett felvétel-csomag tartalmazza a teljes Trillium Hangmeditációt.

Ezen kívül, a workshop terjedelmes kézbeadott dokumentumai szintén kikerültek az Articles (Cikkek) részben. E kézikönyv további információt tartalmaz a trilliumokról, valamint bemutatásuk kontextusáról. A weboldal Articles részében a The Art of Psycho-navigating Spatial Cognizance cím alatt találhatók.

Változáson keresztülmenő bolygónkhoz kapcsolódó tudományos információ:

Megjegyzés: Miután e szóban forgó Hathor üzenetet megkaptam, egy kis felderítőmunkát végeztem a környezettanulmányok területén, s úgy döntöttem, ezekből megosztok négy különböző cikket. Akik el kívánják kerülni az érzelmileg felkavaró információkat, azoknak nem ajánlom ezek elolvasását, mivel elrettentő képet festenek bolygónk ökoszisztémájáról.

Carl Edward Rasmussen, a Cambridge-i Egyetemről, megosztott egy rövid, laikusok által könnyen megérthető cikket az éghajlat változásról, 2018. szeptember 14-én. Maga a cím iróniával teli: Is Paris 2015 Already Underwater? (Máris víz alatt a 2018-as Párizsi megegyezés?) E cikket több alternatív hírportál is megosztotta, ezek közül az egyik link: https://dissidentvoice.org/2018/09/is-paris-2015-already-underwater/

A Scientific American egy cikke a gyilkos bálnák állapotáról, az óceánok szennyezettségének hatásait tárgyalja. Ezen a linken olvashatod el a cikket:

https://www.scientificamerican.com/article/earth-talks-killer-whales/

A World Watch Institute által közzétett cikkek egyike pedig az antarktiszi környezet jelentős változásait taglalja. Ezt itt olvashatod:

http://www.worldwatch.org/node/5958

Az USA kongresszusi szolgálata egy beszámolót jelentetett meg 2018. július 27-én, Changes in the Arctic: Background and Issues for Congress (Változások a sarkvidéken: háttér és ügyek a kongresszus számára). Ez a sarkvidék környezetében végbemenő kihívások és lehetőségek terjedelmes tanulmánya.

https://news.usni.org/2018/07/31/report-congress-changes-arctic

 

 

 
Megosztási lehetőségek